Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Ebrill 2013

Gall cyffuriau newydd fod yn well i atal strôc

Mae cyffuriau gwrth-geulo, a gymeradwywyd gan NICE, o leiaf mor effeithiol â'r cyffur poblogaidd warfarin i atal strôc mewn pobl gyda ffibriliad atriaidd, a gallant fod yn fwy effeithiol hyd yn oed.   Gall y darganfyddiad hwn, a gyhoeddwyd yn Clinical Pharmacology & Therapeutics (DOI: 10.1038/CLPT.2013.83) helpu i wneud penderfyniadau ynghylch opsiynau triniaeth i wahanol gleifion sydd mewn perygl o gael strôc. 

Dyddiad cyhoeddi: 26 Ebrill 2013

Ymwybyddiaeth Ofalgar mewn Cymdeithas: cyflwynwyd gan Ganolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar Prifysgol Bangor

Fe wnaeth y Ganolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar, rhan o’r Ysgol Seicoleg, gynnal cynhadledd wyddonol ym mis Mawrth 2013 yng Nghaer, o’r enw ‘Ymwybyddiaeth Ofalgar mewn Cymdeithas’. Roedd yn gynhadledd tridiau gyda  582 o bobl yn dod yno, yn cynnwys cynadleddwyr o nifer o wledydd Ewropeaidd, a rhai o Awstralia ac America.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ebrill 2013

Efrydiaethau PhD gwerth £13,000 ar gael ar gyfer Hydref 2013

Mae Ysgol Busnes Bangor yn gwahodd ceisiadau am Fwrsariaethau Ymchwil yn dechrau ym mis Hydref 2013. Mae’r rhain yn rhoi cyllid i astudio’n llawn amser am radd PhD am gyfnod o dair blynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ebrill 2013

O’r Planhigyn i’r Cynnyrch – o’r Cysyniad i Fasnacheiddio

Seminar hanner diwrnod ar fasnacheiddio cynhyrchion a hawliau Eiddo Deallusol (ED)
Dydd Mawrth, 23 Ebrill 2013
Neuadd Reichel, Ffordd Ffriddoedd, Bangor. Gwynedd, LL57 2TR
08.30am – 1.00pm
Cinio bwffe a lluniaeth. Lleoedd parcio ar gael

Llwythwch i lawr manylion y seminar yma.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Ebrill 2013

Gwahoddwyd athro o Fangor i rannu arbenigedd mewn cynhadledd taliadau symudol yn yr Unol Daleithiau

Darlithydd o Ysgol Busnes Bangor oedd yr unig academydd o unrhyw brifysgol yn Ewrop i fynd i gynhadledd ar ddyfodol taliadau adwerthu a gynhaliwyd yn yr Unol Daleithiau yn ddiweddar. 

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ebrill 2013