Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Mai 2013

Ysgol Busnes Bangor yn un o’r 20 uchaf yn y byd am ymchwil i fancio

Mae Ysgol Busnes Bangor nawr ymhlith y 20 sefydliad gorau yn y byd am ymchwil ym maes Bancio (Ebrill 2013).

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2013

Prosiect sy’n cael cefnogaeth yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi hwb i botensial busnesau Cymru yn yr economi werdd

Heddiw (15 Mai), bu Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, yn lansio cam nesaf prosiect sydd â’r nod o helpu busnesau yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd i fod yn fwy cynaliadwy a chefnogi’r economi carbon isel.

Mae Rhwydwaith WISE yn brosiect ar y cyd rhwng Prifysgolion Aberystwyth, Bangor ac Abertawe, ac mae’n galluogi busnesau ymhob rhan o’r rhanbarth i gymryd mantais lawn o’r twf yn yr economi werdd

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mai 2013

Dechrau ar ddarn bwysig o waith ymchwil gwellha iechyd

Dechreuwyd ar ddarn newydd o ymchwil pwysig am y ffyrdd gorau o gynnwys barn cleifion a defnyddwyr gwasanaeth i wella'r Gwasanaeth Iechyd ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2013