Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Mehefin 2013

TransForm - Adrodd hanesion newydd am ddelwedd y corff

Bibliotherapi yw'r syniad y gallwn ddefnyddio hanesion am bobl eraill i'n helpu i feddwl yn wahanol ac yn fwy cadarnhaol am ein pryderon ein hunain. Mae'r project yn dod â bibliotherapi i'r unfed ganrif ar hugain ac yn edrych ar sut y gallwn ddefnyddio gemau straeon ar-lein, neu ffuglen ddigidol, i gefnogi merched ifanc i ddatblygu dulliau o feddwl mwy cadarnhaol am ddelwedd eu cyrff.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mehefin 2013

Ymweliad ag UDA i ymchwilio i Kubrick – un o gyfarwyddwyr ffilmiau gorau America ar ôl y Rhyfel

Mae Dr Nathan Abrams, Uwch Ddarlithydd Astudiaethau Ffilm yn Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau Prifysgol Bangor, wedi ennill Cymrodoriaeth Sefydliad Dorot yng Nghanolfan Ymchwil Dyniaethau Harry Ransom ym Mhrifysgol Texas, Austin – cymrodoriaeth bwysig ac enwog yn rhyngwladol, y mae cystadleuaeth ffyrnig amdani.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mehefin 2013

Mae pobl yn rhagweld gwên ddiffuant gan eraill, ond ddim gwên gwrtais

Gwenwch a bydd y byd yn gwenu gyda chi - ond mae ymchwil newydd yn awgrymu nad yw pob gwên yn gydradd. Dengys yr ymchwil fod pobl yn gallu rhagweld gwên ddiffuant ond nid felly gwên gwrtais. Mae’n bosibl fod hyn yn arwydd o werth unigryw cymdeithasol gwên ddiffuant.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mehefin 2013

Ffynonellau ynni a all gyfrannu at gynaliadwyedd ffermydd

Gallai rhannau o’r diwydiant amaeth Prydeinig  gynhyrchu eu hynni eu hunain, o adnodd sydd yn llythrennol dan eu trwynau,  a gwneud cyfraniad gwerthfawr i’r gymdeithas ehangach yn y fargen.

Dyna yw canlyniad  ymchwil doethuriaeth gan John Walsh, myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor, ar y cyd â Fre-energy Ltd, cwmni sydd a’i bencadlys ger Wrecsam.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2013

Defnyddio cyfoeth natur i leihau tlodi

Bydd ymchwilwyr o Brifysgol Bangor yn arwain project £2 filiwn i weld a all cynlluniau rhyngwladol, sy'n talu i bobl mewn gwledydd incwm isel  warchod cynefinoedd o bwysigrwydd byd-eang, leihau tlodi.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mehefin 2013