Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Awst 2013

Creu claf rhithwir ‘wedi’i efelychu’n gyfrifiadurol’ er mwyn hyfforddi clinigwyr

Yn y dyfodol, os bydd arnoch angen llawdriniaeth gymhleth, bydd y llawfeddyg yn gallu paratoi a hyd yn oed ymarfer ar ei chyfer ar efelychiad rhithwir o’ch corff eich hun neu o’r rhan o’ch corff sydd angen sylw.

Ar hyn o bryd, mae’r dechnoleg ar y gweill i greu ‘efelychiadau’ o’r corff cyfan er mwyn hyfforddi llawfeddygon a gweithwyr proffesiynol eraill ym maes meddygaeth ar sut i ymgymryd ag amryw o driniaethau meddygol, gan ddefnyddio ‘dymïau’ rhithwir sy’n ymddangos fel pe baent yno, a hyd yn oed yn ‘teimlo’ fel pe baent yno, a hynny trwy ddefnydd graffeg gyfrifiadurol 3D, dyfeisiau haptig neu ‘adborth grym’.

Mae’r Athro Nigel John o Brifysgol Bangor yn arwain yn y maes yng Nghymru o ran datblygu’r dechnoleg hon, ac yntau’n arbenigwr mewn technoleg yn yr Ysgol Gyfrifiadureg.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Awst 2013

Dyfarnu grant Partneriaeth Ryngwladol a Symudedd yr Academi Brydeinig i'r Dr Jochen Eisentrau

Mae'r Dr Jochen Eisentraut, darlithydd rhan-amser mewn Cerddoriaeth, wedi derbyn grant Partneriaeth Ryngwladol a Symudedd yr Academi Brydeinig ar gyfer taith cyfnewid addysgu, ac ymchwilio ar y cyd, gyda'r Universidade Federal da Bahia, Brasil.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Awst 2013

Gwahoddir ceisiadau am gymrodoriaethau PhD mewn Gofal Cymdeithasol

Mae'n bleser gan ASCCA (Menter Gydweithredol Academaidd Cymru ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol) gyhoeddi y bydd cyllid ar gael i nifer o gymrodoriaethau PhD ym maes gofal cymdeithasol o ddechrau 2014 ymlaen. Gwahoddir ceisiadau gan ymarferwyr, rheolwyr ac addysgwyr cymwys ym maes gofal cymdeithasol am hyd at 9 cymrodoriaeth a gyllidir gan ASCCA.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Awst 2013

Prifysgol Bangor yn cryfhau ei chysylltiadau ymchwil â Brasil

Ar ôl llofnodi cytundeb cydweithio ar ymchwil gyda Sefydliad Ymchwil São Paulo (FAPESP) ym Mehefin 2012, fel mai Bangor oedd y Brifysgol gyntaf yng Nghymru i sefydlu partneriaeth ymchwil â FAPESP, mae’n bleser gan Brifysgol Bangor gyhoeddi’r projectau ymchwil cyntaf sydd i’w cyllido o dan y rhaglen gydweithio.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2013