Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Ionawr 2014

Poblogaeth Morlo Eliffant ddiflanedig yn datgelu "peiriant amser" esblygiadol.

Gall amrywiaeth enynnol o fewn poblogaethau sydd ar wahân ddatblygu'n eithaf cyflym mewn cyd-destun esblygiadol, yn ôl canfyddiadau papur a gyhoeddwyd yn nhrafodion y Gymdeithas Frenhinol B (sydd ar gael ar-lein 29.1.14).

 

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ionawr 2014

Mae astudiaeth newydd wedi arwain at alw am ailedrych ar astudiaethau blaenorol o wahaniaethau rhwng ymennyddiau pobl ag ASD a'r boblogaeth yn gyffredinol.

Er mwyn deall yn well achosion sylfaenol anhwylderau sbectrwm awtistaidd (ASD), mae seicolegwyr wedi defnyddio dulliau sganio ymennydd i gymharu adeiledd ymenyddiau pobl ag ASD a'r boblogaeth yn gyffredinol....  

Mae'r ymchwil ddiweddaraf, dan arweiniad Dr Kami Koldewynwedi datgelu sut mae symud y pen yn ystod y broses sganio'n gallu effeithio ar y canlyniadau....

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ionawr 2014

Mae dwy ochr y Tŷ yn ceisio arbenigedd Bangor ym maes caffael cyhoeddus

Mae Plaid Geidwadol y DU wedi gwahodd yr Athro Dermot Cahill, Pennaeth Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Bangor, i fod yn Aelod o Ymchwiliad Seneddol Tŷ’r Cyffredin i gaffael electronig, a hynny er mwyn cloriannu’r achos dros ddichonoldeb cyflwyno anfonebau electronig i’r DU fel arfer cyffredin gan y Llywodraeth ar gyfer prynu.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ionawr 2014

Peirianneg ym Mangor yn ennill £500k i gynnal project CLARET

Mae cyfleuster newydd unigryw wedi agor ym Mhrifysgol Bangor.   Bydd y Ganolfan, y cyntaf o'i bath yng Nghymru, yn galluogi busnesau i brofi ystod eang o offer electronig plastig, offer yn ymwneud â gofod a chelloedd solar.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ionawr 2014

Gradd meistr KESS a gaiff ei ariannu’n llawn: dyddiad cau 29/01/14

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer gradd Meistr ymchwil wedi ei ariannu’n llawn, wedi ei leoli yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ionawr 2014

A all gosod negeseuon ar sigarennau ein darbwyllo i beidio ag ysmygu?

Bu dau academydd o Ysgol Busnes Bangor wrthi’n defnyddio eu gwybodaeth o astudiaethau marchnata a rheolaethol er mwyn ymchwilio i gyfwng newydd o gyfleu’r neges dim ysmygu, sef y sigarét ei hun.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Ionawr 2014

Deunyddiau Adeiladu Gwyrdd i'r diwydiant adeiladu yng Nghymru

Yn ddiweddar daeth dros 50 o gynadleddwyr i seminar ym Mhrifysgol Bangor a oedd yn canolbwyntio ar helpu busnesau Cymreig i weithio gyda deunyddiau adeiladu arloesol sy'n arbed ynni, a'u cynhyrchu hefyd.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Ionawr 2014