Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Mai 2014

Ymchwilio i faterion allweddol ar gyfer dyfodol y Gymraeg

Cychwynnodd prosiect ymchwil newydd a fydd yn ceisio canfod paham y mae plant sy’n mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg yn gallu bod yn amharod defnyddio’r iaith y tu allan i’r ysgol. Yr ymchwilydd fydd y Dr Siôn Aled Owen o Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2014

Mae Byddwch Fentrus yn cyhoeddi enillydd Gwobr Prifysgolion Santander - Rhagoriaeth mewn Menter.

Trwy Brifysgolion Santander, mae tîm Byddwch Fentrus yn falch o gyhoeddi bod myfyriwr israddedig Bl. 3 mewn Busnes a Rheolaeth, Bogdan Pop, wedi ennill gwobr o £1,000 am ei gyfranogiad mewn gweithgareddau menter ac arloesi trwy gydol ei amser ym Mhrifysgol Bangor. 

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2014

Wythnos Gwynedd yn dathlu’r goreuon mewn busnes

Am y nawfed flwyddyn yn olynol mae Wythnos Busnes Gwynedd wedi dathlu llwyddiannau busnesau lleol a chynnig cyfle gwych i bob math o gwmnïau lleol i ddod ynghyd i rwydweithio a chyfnewid syniadau.

 

Yn ystod yr wythnos trefnwyd rhaglen o ddigwyddiadau cefnogi busnes mewn canolfannau ar draws Gwynedd gan gynnwys Bangor, Dolgellau, Caernarfon a Phwllheli.

 

Uchafbwynt yr wythnos oedd Cinio Gala Wythnos Busnes Gwynedd a gynhaliwyd ar nos Iau, 22 Mai yn y Ganolfan Reolaeth, Prifysgol Bangor. Roedd y Cinio yn gyfle i arweinwyr busnes ledled Gwynedd gyfarfod gyda phobl debyg iddynt i rannu syniadau a phrofiadau.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2014

Y Ganolfan ar gyfer Iechyd Meddwl a Chymdeithas yn ennill grant y Cyngor Prydeinig

Mae'r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas yn datblygu perthynas bwysig gydag ymchwilwyr yn yr India.

Llwyddodd yr Athro Rob Poole a'r Athro Catherine Robinson o'r Ganolfan ar gyfer Iechyd Meddwl a Chymdeithas i ennill grant Partneriaeth Economi Gwybodaeth gan raglen fframwaith Rhyngwladoli Addysg Uwch y Cyngor Prydeinig. Yr Athro Raveesh BN o Goleg Meddygol Mysore, Karnataka sy'n arwain y tîm o'r India.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mai 2014

Dathlu Llenyddiaeth Cymru a Tsieina

Daeth awduron, beirdd, cyfieithwyr, academyddion a chyhoeddwyr o Gymru a Tsieina ynghyd ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar i ddathlu cyfnewid a chydrannu llenyddiaeth rhwng y ddwy wlad, mewn digwyddiad a drefnwyd gan Yan Ying o Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Bangor a Sioned Puw Rowlands o Gyfnewidfa Lên Cymru.

 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2014

Copïau hanesyddol yn mynd yn ddigidol: campwaith Chaucer yn mynd yn fyd-eang

Bangor University and the National Library of Wales, Aberystwyth, have collaborated on a project to bring one of the jewels of English literature, kept at the National Library, freely available to all. The Hengwrt copy of Geoffrey Chaucer’s Canterbury Tales, produced in London at the close of the fourteenth century and believed to be the earliest existing version of this work, is now fully digitised, and accessible by global users via the Library’s website.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mai 2014

Dull gwell o fonitro dolffin afon Ganges yn cael ei ddatgelu gan fyfyrwraig Prifysgol Bangor

Mae astudiaeth newydd (7 Mai) yn dangos dull o wella’r modd y caiff dolffin afon Ganges – anifail mewn perygl – ei fonitro; mae’r anifail hwn yn un o bedair yn unig o rywogaethau morfilaidd dŵr croyw sy’n dal i oroesi ers i ddolffin Afon Yangtze ddiflannu yn 2007.

Mae awdur yr ymchwil, Nadia Richman, yn wyddonydd yn y Gymdeithas Sŵolegol Frenhinol a hefyd yn fyfyrwraig PhD yn Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth o fewn Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2014

Wythnos Busnes Gwynedd 2014 - Dathlu a hyrwyddo busnesau’r sir

Bydd Digwyddiad Brecwast Busnes yn y Ganolfan Rheolaeth, Prifysgol Bangor yn lansio Wythnos Busnes Gwynedd ddydd Llun, 19 Mai. Bydd y Lansio yn cynnig cyfle i rwydweithio a mwynhau araith gan Ieuan Wyn Jones ar y Parc Gwyddoniaeth Menai dros frecwast.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mai 2014