Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Awst 2015

Prifysgol Bangor i weithio gydag academyddion clinigol yn Neheudir India i atal marwolaethau drwy hunanladdiad

Mae seiciatrydd cymdeithasol o Ysgol Gwyddorau Cymdeithas y Brifysgol i arwain tîm o seiciatryddion a gwyddonwyr cymdeithas o Brifysgol Bangor a chydweithwyr yn Neheudir India er mwyn atal marwolaethau drwy hunanladdiad.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Awst 2015

Gall gynhyrchu ynni drwy bŵer dŵr ar raddfa fach iawn arbed miliynau i’r diwydiant dŵr

Mae canfyddiadau ymchwil newydd gan Brifysgol Bangor a Trinity College, Dulyn wedi amlygu’r potensial am arbedion ariannol ychwanegol i’r diwydiant dŵr drwy gynhyrchu trydan gan ddefnyddio pŵer dŵr ar raddfa fach iawn (micro).  Gallai arbedion ariannol o £1m y flwyddyn yng Nghymru yn unig, gyfrannu at gadw biliau’n isel.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Awst 2015

‘Gwersylla Cartŵn’ - Dementia a’r Dychymyg yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd

Gall pobol sy’n mynd i ŵyl y Dyn Gwyrdd gadw llygad allan am gwpwl ‘rhithwir’ a fydd yn  ymweld â’r Ŵyl- sef Doris ac Ivor. Bydd y cwpl dirgel- eu gwersyll a selsig- i gyd ar ffurf cartŵn, yno o dan ofal yr artist ymchwil Carol Hanson, a fydd, ynghyd ag aelodau eraill o'r tîm Dementia a’r Dychymyg yn mynd i Ŵyl y Dyn Gwyrdd yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Awst 2015

Yr astudiaeth fwyaf erioed ar effaith pysgota'n dod â gobaith i bysgotwyr cregyn bylchog Bae Ceredigion

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Bangor, a fu'n cydweithio â Chymdeithas Pysgotwyr CymruLlywodraeth Cymru ac Adnoddau Naturiol Cymru, wedi cyhoeddi eu darganfyddiadau o'r astudiaeth fwyaf erioed ar effaith pysgota, a gyllidwyd yn rhannol gan y Gronfa Pysgodfeydd Ewropeaidd. 

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2015