Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Ebrill 2016

Adroddiad Llywodraeth Cymru'n tynnu sylw at bwysigrwydd Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol newydd Bangor

Yn yr adroddiad diweddar "Gwyddoniaeth i Gymru 2015-16", mae'r adroddiad blynyddol ar strategaeth gwyddoniaeth Llywodraeth Cymru'n disgrifio lansio'r Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol (BIHMR) newydd ym Mangor yn Chwefror fel un o uchafbwyntiau'r flwyddyn. Yn yr adroddiad, dywed y Prif Ymgynghorydd Gwyddonol y bydd y sefydliad yn rhan o ddarpariaeth ymchwil gadarn i'r Gwasanaeth Iechyd yng Ngogledd Cymru, gan ganolbwyntio'n arbennig ar y rhagoriaeth bresennol mewn meysydd fel dementia, diagnosteg canser ac adsefydlu cleifion, a defnyddio dulliau newydd i wneud ymchwil o'r ansawdd uchaf."

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2016

EwrOlwg: Sut mae eraill wedi gweld Cymru

Ydych chi erioed wedi ystyried sut mae eraill yn ein gweld?

Bydd arddangosfa gyhoeddus newydd, sydd yn defnyddio ymchwil o Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern Prifysgol Bangor, yn edrych ar sut mae ymwelwyr o Ewrop - yn cynnwys fforwyr, twristiaid a ffoaduriaid - wedi edrych ar Gymru ers canol y ddeunawfed ganrif.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2016

Datgelu'r hyn sydd o dan y dyfroedd

Have you ever looked out to sea from somewhere on the Welsh coast and wondered how that view would seem if the water was somehow magically taken away?  Well, thanks to recent results from a Bangor University project called SEACAMS, part financed through the Welsh European Funding Office, this has become a reality for some iconic coastal locations across Wales.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ebrill 2016

Cyhoeddi Gŵyl Newid Ymddygiad o bwys

Ystyrir bod newid ymddygiad yn gyfrwng hanfodol bwysig i wasanaethau cyhoeddus a sefydliadau i ymateb i'r newidiadau cyfoes cymdeithasol a demograffig sylweddol rydym yn eu gweld yng Nghymru a thu hwnt. 

Cynhelir Gŵyl Newid Ymddygiad (#BehFest16) bwysig am bythefnos ym Mhrifysgol Bangor rhwng 9-20 Mai. Bydd yn cyflwyno'r datblygiadau diweddaraf ym maes newid ymddygiad i unigolion a sefydliadau sydd â diddordeb mewn gwybod am y technegau newid ymddygiad hyn a'u rhoi ar waith er budd eu sefydliadau neu'r cyhoedd yn gyffredinol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2016

The truth about the links between military service and crime

Dyma erthygl yn Saesneg gan Leanne K Simpson, myfyrwraig doethuriaeth yn yr Ysgol Seicoleg a'r Ysgol Gwyddorau, Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2016

Dathlu 50 mlynedd o ragoriaeth ymchwil

Cynhaliwyd Diwrnod Ymchwil Ysgol Gyfan gan yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas yr wythnos ddiwethaf fel rhan o'i dathliadau hanner canmlwyddiant.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2016

How jobs figures mask bogus self-employment in the shadow economy

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro Toby Dobbins, Ysgol Busnes, yr Athro Howard Davis ac Alexandra Plows, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2016

Why does the growth of food banks matter?

This article by Dave Beck, PhD Researcher at the School of Social Sciences was originally published on The Conversation. Read the original article.

In the last 50 years, we have observed a number of subtle, yet substantial revolutions in the way we approach our choices over food. One of the earliest revolutions saw us shift from shopping little and often with local producers – and investing in the local economy – to being swayed by the “stack ‘em high, sell 'em cheap” rhetoric, sold by supermarkets and the international economy.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2016

Ambergris: how to tell if you've struck gold with 'whale vomit' or stumbled upon sewage

This article by Vera Thoss, Lecturer in Chemistry, was originally published on The Conversation. Read the original article.

When walking along the beach, some objects might seem unusual because they are neither pebble nor shell nor seaweed. They can be covered with a soft white layer that looks a bit like cotton wool. They may appear hard or waxy, and sometimes have objects trapped within. And a smell that has been described as “a cross between squid and farmyard manure”. Dogs with their keen sense of smell often find these objects first.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ebrill 2016

Myfyrwyr Gwaith Cymdeithasol yn mynychu cynhadledd ar dlodi plant

Cynhaliwyd cynhadledd ar y thema ‘Tlodi Plant’ ym mis Ionawr ym Mhrifysgol Caerdydd. Derbyniwyd cefnogaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac fe fynychwyd y gynhadledd gan 11 o fyfyrwyr a staff o Fangor (dyma adroddiad gan y myfyrwyr).

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ebrill 2016

Partneriaeth Prifysgol Bangor ar restr-fer Gwobr

 Mae Pŵer Niwclear Horizon ar restr fer ar gyfer gwobr fawreddog Cymdeithas Gwasanaethau Cynghori Gyrfaoedd i Raddedigion.

Maent wedi eu rhestru am y cydweithio a gwaith ymgysylltu strategol rhyngddynt a Phrifysgol Bangor, gyda chymorth gan bartneriaid eraill megis y 'National Skills Academy for Nuclear', Rhaglen 'Nuclear Graduates’ a Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, er mwyn codi proffil y diwydiant Niwclear, a'r cyfleoedd sydd ar gael ynddo i raddedigion, ymysg staff a myfyrwyr yn y Brifysgol

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ebrill 2016

Penodi'r Athro Peter Huxley i Grŵp Uwch Arweinwyr Ymchwil yn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Llongyfarchiadau i'r Athro Peter Huxley, sydd wedi ei benodi i Grŵp Uwch Arweinwyr Ymchwil yn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ebrill 2016

Gweledigaeth newydd o arfordir Gogledd Cymru fyddai'n harneisio pŵer, amddiffyn yr arfordir a hyrwyddo twristiaeth

Dychmygwch wal fawr oddi ar arfordir Gogledd Cymru yn estyn o Landudno allan i'r môr ac yna'n ôl i'r tir ger Prestatyn: hwylwyr dingi a tonfyrddwyr yn mwynhau'r dyfroedd llonydd o'i mewn, twristiaeth a diwydiannau cefnogi yn ffynnu a'r cymunedau lleol yn ddiogel o fygythiad llifogydd o'r môr.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Ebrill 2016