Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bwrsariaethau Dathlu PhD ar gael

Mae Ysgol y Gyfraith yn cynnig 2 Bwrsariaeth Ymchwil Ddathlu PhD gwerth £7,000 y flwyddyn. Mae’r Ysgol yn gwahodd ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys, brwdfrydig, ymhob un o brif feysydd y Gyfraith, yn cynnwys:

1. Y Farchnad Fewnol Ewropeaidd a Phryniant Cyhoeddus / Cyfraith Cystadleuaeth
2. Cyfraith Economaidd Fyd-eang
3. Cyfraith Ryngwladol
4. Cyfraith Fasnachol y DU
5. Cyfraith Gyhoeddus y DU
6. Cyfraith Breifat y DU
7. Cyfraith Hawliau Dynol Ryngwladol neu Ewropeaidd
8. Cyfraith Droseddol Ryngwladol

Am fwy o wybodaeth, a sut i wneud cais, ewch i http://www.bangor.ac.uk/scholarships/law12.php.cy

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2012