Catalan artist Matilde Obradors visits Bangor


Ar 16 Tachwedd 2016 ymwelodd yr arlunydd o Barcelona, Matilde Obradors (http://www.matildeobradors.com) â'r Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern i berfformio ‘Eating Raw Sardines around these Wretched Lands’. Yn lle'r sardîns bu'n rhaid cael sgwid amrwd ffres a chynhaliwyd y perfformiad mewn llecyn hyfryd ar lannau'r Fenai ym Mhorthaethwy.

Wedyn cafodd staff a myfyrwyr gyfle i gymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb gyda'r arlunydd gyda Dr Eva Bru-Domínguez yn gweithredu fel cyfieithydd. Yno, siaradodd Obradors yn gynnes am ei pherthynas agos â'r môr, y mae wedi ei ystyried fel ffynhonnell maeth ers pan oedd yn ifanc iawn. 

Trafododd ei phryderon ynghylch llygredd, yn arbennig y lefelau uchel o blastig sy'n llygru amgylcheddau'r môr mewn gwahanol ffyrdd.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Rhagfyr 2016