Deall rhwymedigaethau fisa’r DU wrth oruchwylio myfyrwyr rhyngwladol-Goruchwylwyr PhD

Nod y Sesiwn

Mewn cyd-destun lle mae rheolau fisa a mewnfudo yn newid yn gyson, bydd y cwrs yn esbonio sut i gefnogi myfyrwyr doethuriaeth rhyngwladol, a pham bod rhaid wrth rai o weithdrefnau’r Brifysgol.

Ar ddiwedd y cwrs, dylai Goruchwylwyr ddeall rheolau mewnfudo’r UKVI a’r goblygiadau sy’n effeithio’n uniongyrchol ar fyfyrwyr a’r Brifysgol. Yn benodol, bydd y cwrs yn sôn am yr effaith negyddol y gall pennu dyddiadau penodol ei gael ar gyllid myfyriwr a statws mewnfudo; a sut y gall Goruchwylwyr helpu i sicrhau bod statws mewnfudo myfyriwr yn parhau yn ddilys, a thrwy hynny diogelu trwydded noddwr Prifysgol Bangor gan y Swyddfa Gartref.

Amser: Dydd Mercher 23 Tachwedd 2016, 10:00–12:00

Lleoliad: IEC, Neuadd Rathbone

Ymrwymiad amser: 2 awr

Addas i: Goruchwylwyr PhD

Gellwch gofrestru am y sesiwn hon.

Dyddiadau eraill ar gael:
Dydd Mercher 18 Ionawr 2017, 10:00–11:30
Dydd Mercher 17 Mai 2017, 10:00–11:30
Dydd Mercher 22 Tachwedd 2017, 10:00–11:30

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2016