Efrydiaethau PhD ar gyfer Medi 2016

Mae Ysgol Busnes Bangor yn gwahodd ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys sy'n dymuno astudio ar gyfer doethuriaeth. Rydym yn cynnig Efrydiaethau PhD ar gyfer projectau ymchwil yn nisgyblaethau Astudiaethau Cyllid a Rheoli Busnes.

Gwerth yr efrydiaeth

Mae’r fwrsariaeth PhD yn rhoi lwfans blynyddol o £14,000, ynghyd â ffioedd dysgu ar y gyfradd gartref/UE. Rhaid i ymgeiswyr rhyngwladol dalu'r gwahaniaeth rhwng y ffioedd Cartref/UE a'r ffioedd rhyngwladol*.

Mae gofyn i ddeiliaid bwrsariaethau gyfrannu tua 100 awr o gefnogaeth addysgu a / neu ymchwil bob blwyddyn i oruchwyliwr / tîm ymchwil penodol fel rhan o'u datblygiad fel academyddion y dyfodol. Efallai y bydd gofyn i ddeiliaid bwrsariaethau gradd ymchwil Astudiaethau Cyllid ddarparu cefnogaeth addysgu yn ein sefydliad partner yn Changsa, China.

*I roi rhyw syniad i chi, mae ffioedd Cartref/UE yn £4,052 y flwyddyn ar hyn o bryd, (ffioedd 2016/17 i'w cadarnhau), tra bod ffioedd rhyngwladol yn £14,000 p.a. Bydd disgwyl i ymgeiswyr rhyngwladol llwyddiannus felly dalu ffioedd dysgu o ryw £9,948 p.a. (ffigwr terfynol i'w gadarnhau maes o law).

Am wybodaeth bellach, yn cynnwys projectau sydd ar gael a sut i ymgeisio, ewch i dudalen yr efrydiaethau PhD.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2016