Gwyliwch y gofod hwn! Canolfan y Celfyddydau ac Arloesi Pontio

'Y gallu i greu prototeip o bron iawn unrhyw beth’

Ochr yn ochr â’n digwyddiadau celfyddydol, bu Pontio hefyd yn brysur yn gweithio tuag at gynnal digwyddiadau a chyfleoedd newydd mewn gofod arloesi.

Bydd Arloesi Pontio Innovation yn cynnig amrediad o ofodau a chyfleusterau arloesol, yn ogystal â staff gwybodus a gwasanaethau cefnogi i helpu unigolion a busnesau ddatblygu syniadau newydd a’u cyflwyno i’r farchnad.

Ym mis Mawrth 2015, byddwn yn cynnal cyfres o weithdai sgiliau busnes a chyrsiau i wneuthurwyr fel argraffu 3D a thorri gyda laser. 

Dyddiad cyhoeddi: 24 Chwefror 2015