Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Hoffech chi rannu eich arbenigedd gyda darllenwyr ledled y byd?

Mae ysgrifennu ar gyfer The Conversation yn rhoi cyfle i chi gyflwyno eich ymchwil a'ch arbenigedd i ystod eang o ddarllenwyr a chyfryngau ledled y byd.

Eisoes mae 7 miliwn o ddarllenwyr wedi darllen cynnwys gan staff a myfyrwyr Prifysgol Bangor ar The Conversation. Bydd un o Olygyddion The Conversation yn ymweld â Phrifysgol Bangor ar 11-12 Gorffennaf.

Byddwn yn croesawu un o Olygyddion The Conversation a fydd yn cynnal gweithdy rhyngweithiol: Ysgrifennu ar gyfer The Conversation am 2.00 ar ddydd Iau 11 Gorffennaf yn Neuadd Alun A1.06, yn y Ganolfan Rheolaeth.

Yn ogystal â'ch cyflwyno i The Conversation, bydd y digwyddiadau'n rhoi cipolwg i chi ar sut i baratoi erthyglau ar gyfer y cyfryngau ac ar y ffordd orau o gyflwyno'ch gwaith wrth gysylltu â'r cyfryngau a darllenwyr ehangach.

Bydd y rhaglen yn cynnwys cymorthfeydd galw heibio gyda'r Golygydd. Bydd hyn yn eich galluogi i rannu eich diddordebau ymchwil presennol gyda'r The Conversation, rhag ofn bod y pynciau o ddiddordeb, neu i drafod unrhyw gynigion erthygl sydd gennych.

I sicrhau eich lle ar sesiwn hyfforddi: Ysgrifennu ar gyfer The Conversation, e-bostiwch press@bangor.ac.uk cyn gynted ag y bo modd.

I drefnu apwyntiad 20 munud efo’r Golygydd, e-bostiwch press@bangor.ac.uk gan nodi eich argaeledd a brawddeg neu dau am y pwnc o dan sylw.

Byddwn yn awgrymu eich bod yn cofrestru i dderbyn cylchlythyr dyddiol The Conversation, os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny, fel eich bod yn gyfarwydd â'r safle. Sgroliwch i lawr i'r dde ar waelod y dudalen gartref a rhowch eich e-bost i danysgrifio.

Noder bod y digwyddiadau The Conversation yn berthnasol i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig a staff academaidd ac ymchwil ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mehefin 2019