Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

LEAD Cymru yn Dathlu gyda Chinio Gwobrwyo

Siaradwr gwadd - Rhun ap Iorwerth, AC Ynys Môn a Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru sy’n gyfrifol am yr Economi, Menter a ThrafnidiaethSiaradwr gwadd - Rhun ap Iorwerth, AC Ynys Môn a Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru sy’n gyfrifol am yr Economi, Menter a ThrafnidiaethCynhaliwyd Gwobrau LEAD Cymru yn Venue Cymru ar 14eg Mai. Roedd 268 o gynrychiolwyr yn bresennol yn y seremoni wobrwyo arbennig hon - pob un ohonynt wedi cwblhau rhaglen LEAD Cymru ym Mhrifysgol Cymru.

Yr Athro Gareth Griffiths oedd yn gyfrifol am agor y seremoni a siaradodd am yr effaith y mae’r rhaglen wedi’i chael ar fusnesau lleol ym Mhrifysgol Bangor ac Abertawe. Soniodd un o’r siaradwyr gwadd, Rhun ap Iorwerth, AC ar gyfer Ynys Môn a Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru sy’n gyfrifol am yr Economi, Menter a Thrafnidiaeth am bwysigrwydd arweinyddiaeth a hyder mewn byd busnes a bod busnesau bach a chanolig wrth galon economi Cymru. Yn hwyrach ymlaen yn y noson, soniodd Neil Rylance, sylfaenydd a Rheolwr Gyfarwyddwr BlahdBlah am ei brofiad o fod yn rhan o’r rhaglen a sut roedd wedi creu rhwydwaith busnes unigryw. Ychwanegodd “Roedd bod yn rhan o LEAD Cymru yn brofiad ardderchog o ran y ffordd y cafodd y rhaglen ei strwythuro a’i chyflwyno, gyda dosbarthiadau meistr gwych, hyfforddwyr arbennig ac roedd yn ffordd o rannu profiadau gyda phobl arbennig a ddysgodd lawer i mi.”

Rob Boynes o Rob Boynes Information Systems, Rhuthun yn dathlu gyda’i garfan LEAD CymruRob Boynes o Rob Boynes Information Systems, Rhuthun yn dathlu gyda’i garfan LEAD CymruCyflwynwyd saith gwobr yn y digwyddiad nodedig. Rob Boyns o Rob Boyns Information Systems enillodd y Wobr Astudiaeth Achos - cyflenwr cynnyrch a gwasanaethau TG o Ruthun.

Cyflwynwyd dwy wobr am Gyfraniad at Economi Cymru. Andy Lowe o Co-options yn y Rhyl a enillodd un o’r gwobrau hyn. Mae Co-options yn gasgliad o fentrau cymdeithasol sy’n cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i bobl a chanddynt anableddau dysgu. Yr ail enillydd yn y categori oedd Geraint Hughes. Mae Geraint yn rhedeg tri busnes lleol; Madryn, cwmni ymgynghori ynghylch amaeth-bwyd, Calon Lân sy'n cynhyrchu bwydydd arbenigol, a Bwtri, deli/siop.

Mae llwyddiant LEAD yn deillio o’r rhwydwaith o gwmnïau sydd wedi’u creu yn ei sgil. Fel cydnabyddiaeth o’u cyfraniad a’u cefnogaeth i’r rhaglen, cyflwynwyd y wobr Cyfraniad at raglenni LEAD Cymru i Tony Parry o DELSOL Ltd a Gwenda Phillips o Anglesey Commercial Spares. Mae DELSOL yn gweithio mewn diwydiant hynod o gystadleuol ym maes gwasanaethau dosbarthu Parseli a Phaledi'r DU, Ewrop, a’r Byd, tra mae Anglesey Commercial Spares yn gwerthu cydrannau i gerbydau.

Y siaradwr gwadd Rachel Clacher o Moneypenny a'r Athro Gareth Griffiths o Brifysgol Bangor yn cyflwyno gwobr i Tony Parry o DelsolY siaradwr gwadd Rachel Clacher o Moneypenny a'r Athro Gareth Griffiths o Brifysgol Bangor yn cyflwyno gwobr i Tony Parry o DelsolCyflwynwyd dwy wobr olaf y noson i Nia Evans o’r siop fara deuluol Idris Café and Bakery yng Nghricieth, ynghyd â Rhian Parry o Workplace-Worksafe Ltd, cwmni cynhyrchu a dosbarthu gwisgoedd corfforaethol, wedi’u personoli, yn ogystal ag offer diogelwch yn Rhuthun. Enillodd y ddwy Wobrau Arwr Tawel LEAD Cymru.

Soniodd Rachel Clacher, ail siaradwr gwadd y noson a chyd-sylfaenydd Moneypenny wrth y gynulleidfa am ei phrofiad o weithio ym myd busnes a dywedodd sut mae rhaglenni fel LEAD Cymru yn bwysig iawn o ran y gwaith maent yn ei wneud i gefnogi perchnogion busnes, gan y gall sefydlu busnes a'i ddatblygu fod yn dasg unig iawn.

Yn olaf, sgwrsiodd Ieuan Wyn Jones, Cyfarwyddwr M-Sparc am ei brofiad yn lansiad rhaglen LEAD Cymru, y 100fed rhaglen i gael ei hariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) drwy Lywodraeth Cynulliad Cymru. Roedd yn cofio gweld drosto’i hun yr effaith y mae’r rhaglen wedi’i chael ar yr economi leol dros y pum mlynedd diwethaf.

Gwenllian Owen, Arweinydd Prosiect y rhaglen oedd yn gyfrifol am gloi Gwobrau LEAD Cymru, a nododd “Ei bod wedi bod yn fraint ac yn anrhydedd gweithio gyda chynifer o berchnogion busnes arbennig ym Mhrifysgol Bangor dros y pum mlynedd diwethaf a gweld yr effaith gadarnhaol y mae rhaglen LEAD Cymru wedi’i chael ar bob un ohonoch chi.”

      

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mai 2015