Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Nid yw pympiau inswlin yn well - er eu bod yn ddrutach - na phigiadau i blant yn y flwyddyn gyntaf ar ôl cael diagnosis gyda Diabetes Math 1

Arweiniodd Dr Colin Ridyard a'r Athro Dyfrig Hughes o'r Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME) y dadansoddiad economaidd iechyd mewn astudiaeth a gyhoeddwyd yn ddiweddar oedd yn archwilio a yw inswlin a roddir trwy bwmp yn fwy effeithiol a chost-effeithiol na phigiadau i fabanod, plant a phobl ifanc a oedd newydd gael diagnosis gyda diabetes math 1.

Canfu'r treial clinigol, a ariannwyd gan y Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil Iechyd ac a arweinwyd gan Dr Joanne Blair o'r Alder Hey NHS Foundation Trust, nad oedd rheolaeth glwcos gwaed plant yn well o'i drin â chwistrelliad inswlin barhaus o dan y croen o'i gymharu â chwistrelliadau lluosog. Ond mae pympiau inswlin yn costio £1,863 yn ychwanegol fesul claf bob blwyddyn, sy'n golygu nad yw'r GIG yn argymell defnydd rheolaidd o bympiau yn ystod y flwyddyn gyntaf o driniaeth.

Mae CHEME yn rhan o Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd. Mae'r astudiaeth ar gael trwy'r cyswllt canlynol: https://www.journalslibrary.nihr.ac.uk/hta/hta22420/#/abstract

 

Dyddiad cyhoeddi: 13 Medi 2018