Yr Athro David Crystal yn gwobrwyo’r myfyriwr blwyddyn cyntaf gorau Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg

 Bu i Gemma Hutchinson, enillydd Gwobr David Crystal am y myfyriwr blwyddyn cyntaf gorau 2013/14, dderbyn ei gwobr ar ddiwrnod David Crystal yr Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg ar 4 Chwefror 2015. 

 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Chwefror 2015