Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

PURE @ Bangor

Mewngofnodi i PURE

Beth yw PURE?

Er mwyn rheoli gweithgareddau ymchwil mae Prifysgol Bangor wedi gweithredu System Rheoli Gwybodaeth Ymchwil o’r enw PURE. Gallwch fewngofnodi i PURE drwy’r cyfeiriad gwe yma http://pure.bangor.ac.uk. Mae’r system hon yn anelu at ddarparu atebion ar gyfer yr ymchwilwyr eu hunain yn ogystal a staff cefn swyddfa sydd yn gweinyddu ymchwil o fewn y Brifysgol. Mae’r system PURE yn cefnogi effeithlonrwydd sefydliadol a hefyd yn darparu ffenestr siop broffesiynol ei naws ar gyfer holl weithgarwch ymchwil y Brifysgol trwy borth ymchwil newydd http://ymchwil.bangor.ac.uk. Mae PURE yn dwyn ynghyd gwybodaeth ymchwil o ffynonellau mewnol ac allanol ac yn hwyluso ymagwedd seiliedig ar dystiolaeth i strategaethau ymchwil a chydweithio Bangor, asesu ymarferion RCUK yng nghyd destyn mynediad agored HEFCE.

Mae PURE yn cadw’r wybodaeth ganlynol i staff sydd yn ymchwilio:

 • Allbynnau Ymchwil
 • Gweithgareddau a Digwyddiadau Ymchwil
 • Myfyrwyr ymchwil
 • Setiau Data Ymchwil
 • Ceisiadau Ymchwil, Dyfarniadau, Cyllid a Phrosiectau
 • Effaith ymchwil
 • Clipiau Wasg
 • Cyfleusterau a Cyfarpar Ymchwil
 • Arbenigedd Ymchwilydd

Gall y wybodaeth hon fod gael ei gysylltu, ei wweld, allforio a gyflwyno mewn ffyrdd amrywiol i helpu ymchwilwyr unigol, gweinyddwyr ymchwil a rheolwyr a gall pobl allanol gael mynediad i weithgarwch ymchwil Bangor, er enghraifft:

 • CV – cyhoeddus, preifat, amlygodd
 • Rhwydweithiau ymchwil mewnol ac allanol
 • Swyddi ymchwil allanol
 • Cymwysterau academaidd a phroffesiynol
 • Arbenigedd person a geiriau allweddol sy’n gysylltiedig a eich ymchwil
 • Cronfa fynediad agored
 • Data i fwydo tudalennau gwe unigol
 • Swyddogaethau adrodd ar wybodaeth a gedwir mewn PURE

Cynnyd y Brosiect

Mae llawer o elfennau i weithredu PURE ym Mangor ac nid yw pob un yn gallu cael ei lansio ar y dechrau. Mae’r canlynol yn elfennau allweddol a phryd ‘rydym yn disgwyl eu lansio.

 • Elfen 1 – Gosod amgylchedd gweinydd a gwaith sylfaenol ar gyfer PURE – CWBLHAWYD
 • Elfen 2 – Syncroneiddio data person o systemau linell-busnes – CWBLHAWYD
 • Elfen 3 – Mewnforio hen ddata cyhoeddiadau – CWBLHAWYD
 • Elfen 4 – Cydrannau Craidd: Proffiliau, Allbynnau ac Effeithiau – CWBLHAWYD
 • Elfen 5 – Treial Cydrannau Craidd mewn un coleg – CWBLHAWYD
 • Elfen 6 – Lansio elfennau craidd i weddill y Brifysgol – PARHAUS
 • Elfen 7 – Porth uwchraddoll (porth gyda brandio penodol Bangor) – Mehefin 2017
 • Elfen 8 – Cyfeiriadur arbenigedd – Disgwyliedig cyn diwedd 2017
 • Elfen 9 – Clipiau Wasg – Disgwyliedig cyn diwedd 2017
 • Elfen 10 – Setiau Data – Disgwyliedig cyn diwedd 2017
 • Elfen 11 – Gwell adrodd ariannol i brosiectau – Disgwyliedig cyn diwedd 2017
 • Elfen 12 – Cais, gwobr a rheoli prosiectau – Prosiect peilot ar y gweill Ionawr 2017

Sesiynau Ymgyfarwyddo PURE 2020

Er mwyn rheoli gweithgareddau ymchwil mae Prifysgol Bangor wedi gweithredu System Rheoli Gwybodaeth Ymchwil o’r enw PURE. Gallwch fewngofnodi i PURE drwy’r cyfeiriad gwe yma http://pure.bangor.ac.uk. Mae’r system hon yn anelu at ddarparu atebion ar gyfer yr ymchwilwyr eu hunain yn ogystal a staff cefn swyddfa sydd yn gweinyddu ymchwil o fewn y Brifysgol. Mae’r system PURE yn cefnogi effeithlonrwydd sefydliadol a hefyd yn darparu ffenestr siop broffesiynol ei naws ar gyfer holl weithgarwch ymchwil y Brifysgol trwy borth ymchwil newydd http://ymchwil.bangor.ac.uk. Mae PURE yn dwyn ynghyd gwybodaeth ymchwil o ffynonellau mewnol ac allanol ac yn hwyluso ymagwedd seiliedig ar dystiolaeth i strategaethau ymchwil a chydweithio Bangor, asesu ymarferion, RCUK yng nghyd destyn mynediad agored HEFCE.

Fe’ch anogir i fynychu un o’r gyfres gyntaf o sesiynau ymgyfarwyddo sydd bellach wedi eu hamserlennu.

Bydd pob sesiwn yn ymdrin a’r canlynol:

 • Trosolwg Cyffredinol PURE
 • Eich proffil personol, negeseuon e-bost a negeseuon PURE, porth PURE
 • Cynnig allbynnau ar gyfer REF
 • Rheoli eich allbynnau a’r ystorfa PURE
 • Rheoli eich Effeithiau a Gweithgareddau ymchwil
 • Cyfle ar gyfer unrhyw gwestiwn

Os gwelwch yn dda dewch i’r sesiwn fwyaf cyfleus i chi gan gymryd sylw o tabl.

Dydd

Dyddiad

Amser

Ystafell

Dydd Mercher

5 Chwefror 2020

13.30 -14.30

REO Ystafell Gyfarfod, Llawr Gwael Adeilad Eryri, Canolfan Rheolaeth, Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG

Dydd Iau

19 Mawrth 2020

10.00 -11.00

REO Ystafell Gyfarfod, Llawr Gwael Adeilad Eryri, Canolfan Rheolaeth, Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG

Dydd Mawrth

5 Mai 2020

14.00 -15.00

REO Ystafell Gyfarfod, Llawr Gwael Adeilad Eryri, Canolfan Rheolaeth, Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG

Dydd Mercher

10 Mehefin 2020

10.00 -11.00

REO Ystafell Gyfarfod, Llawr Gwael Adeilad Eryri, Canolfan Rheolaeth, Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG


Ansawdd Data

Mae data person ac ariannol o fewn PURE yn deillio oddi wrth ein systemau eraill llinell-busnes. Os ydych chi’n meddwl fod data amdanoch chi (ee enw, teitl swydd, adran ac ati) yn anghywir, yna bydd angen i chi gysylltu ag Adnoddau Dynol i’w gywiro. Yn yr un modd mae data ariannol am brosiectau ymchwil yn cyrraedd PURE o’r system gyllid a bydd rhaid i chi gysylltu a’r adran gyllid pe bae unrhyw broblem gyda’r data yma.

Cymorth a Chefnogaeth

Llawlyfrau Sydyn

Cysylltiadau

 • Ar gyfer REF a PURE yn gyffredinol, cysylltwch a: Claire Davis, Rheolwr Asesu Ymchwil
 • Ar gyfer ymholiadau allbwn a data cysylltiedig cysylltwch a: Michelle Walker, Rheolwr Cronfa Ymchwil a Data Ymchwil
 • Ar gyfer ymholiadau sy’n gysylltiedig ag Effaith cysylltwch a: Saskia Pagella Rheolwr Effaith a RCUK, Swyddfa Ymchwil
 • I gael cymorth technegol gyda PURE cysyltwch a : Desg Gymorth TG y Brifysgol