Gwobrau Rhagoriaeth Ymchwil 2016

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf rydym wedi cydnabod pwysigrwydd ac ansawdd effaith ein hymchwil drwy gynnal cystadleuaeth Gwobrau Effaith a seremoni wobrwyo gysylltiedig.

Erbyn hyn daeth yn amser dathlu rhagoriaeth yr ymchwil ei hun a chyda chefnogaeth Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni'r Brifysgol mae'n bleser gennym lansio cynllun Gwobrau Rhagoriaeth Ymchwil.

Ceir manylion am y cynllun drwodd a thro yn y ddogfen isod: