Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cefnogi Ymchwil

Croeso i adran Cefnogi Ymchwil ein gwefan.

Mae’r tudalennau hyn yn cyfeirio ymchwilwyr Prifysgol Bangor at y cymorth a’r gefnogaeth a ddarperir gan y Tîm Cefnogi Ymchwil (cyn dyfarnu grantiau ac wedi hynny)

Mae’r gefnogaeth hon yn cynnwys:

 • Canfod Cyfleoedd Cyllido
 • Rheoli galwadau am nawdd ar draws PB
 • Cefnogi Ymchwilwyr wrth iddynt Ymgeisio am Grantiau
 • Hyfforddi a Datblygu Ymchwilwyr
 • Costau a Phrisiau
 • Gweinyddu Cyllid Grantiau
 • Contractau a Chytundebau Cyfreithiol
 • Cefnogi Mentrau Strategol
 • Cyflwyno Prif Raglenni
 • Ymarfer Asesu Ymchwil
 • Cefnogi Ymchwil sy’n Cael Effaith

Mae Strategaeth Ymchwil Prifysgol Bangor i’w chael yma

Dr Garry Reid
Cyfarwyddwr
Swyddfa Ymchwil, Arloesi ac Effaith