Merched mewn Gwyddioniaeth ym Mhrifysgol Bangor

Mae Siarter Athena SWAN yr Uned Herio Cydraddoldeb yn mynd i'r afael â'r thangynrychiolaeth menywod ar lefelau uwch mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, meddygaeth a mathemateg (STEMM). Ym mis Mai 2015, mae'r siarter ei hymestyn i nodi'r gwaith y mae menywod yn ymgymryd mewn swyddi uwch yn y celfyddydau, y dyniaethau, y gwyddorau cymdeithasol, busnes a disgyblaethau gyfraith (AHSSBL).

Mae'r Brifysgol wedi ennill Gwobr Efydd Athena SWAN sy'n nodi ein hymrwymiad i gydraddoldeb rhywiol ac amrywiaeth. Mae'r wobr hon yn cydnabod bod gan y Brifysgol seiliau cadarn ar gyfer dileu rhagfarn ar sail rhyw a datblygu diwylliant cynhwysol sy'n gwerthfawrogi pob aelod o staff.

Yn awr rydym yn mynd i'r afael â'r materion yn y cynllun gweithredu Athena SWAN.

Mae dolen i gynllun gweithredu Rhyw y Brifysgol, cynllun gweithredu Athena SWAN a chais Bangor ar gyfer y wobr Athena SWAN ar gael yma.

Eleni mae'r Brifysgol hefyd wedi cyflwyno 'Menywod mewn Gwyddoniaeth' bwrsari i raddedigion fenywod sy'n dymuno ymgymryd â gradd Meistr a addysgir yn un o'r Colegau gwyddoniaeth.

Rydym yn cydnabod ac yn dathlu menywod sy'n gweithio ym maes gwyddoniaeth. Cliciwch yma i gael gwybod mwy am yr hyn a gyflawnwyd o wraig sy'n gweithio yma ym Mhrifysgol Bangor.