Arloesi ym Mangor

Gall Prifysgol Bangor gynnig yr amgylchedd, y digwyddiadau a'r gweithgareddau i annog ffyrdd newydd o feddwl, dulliau newydd a phrosesau newydd sy'n meithrin agwedd ac ymddygiad sy'n arwain at arloesi. Gallwn hefyd gefnogi gweithgarwch entrepreneuraidd sy'n arwain at ddechrau busnes newydd ac wedi hynny a darparu amgylchedd cydweithredol lle gall busnesau ffynnu.

Arloesi Pontio

Arloesi Pontio yw'r ganolfan celfyddydau ac arloesi newydd y Brifysgol ac mae'n gyfle newydd a phwysig i fusnesau gael mynediad at yr arbenigedd a’r cyfleusterau sydd ar gael yn y Brifysgol.

Yn arbennig, mae'r man arloesi yn Pontio yn cynnig cymysgedd unigryw o gyfleusterau a sgiliau wedi eu cynllunio i annog cwmnïau i ddatblygu syniadau newydd a'u marchnata.

Enw cyswllt: Sara Roberts
Cyfeiriad ebost: sara.l.roberts@bangor.ac.uk
Rhif ffôn: 01248 382820

B-Fentrus

Mae B-Fentrus yn anelu i roi cymorth i fyfyrwyr a graddedigion drwy weithgareddau, gweithdai a digwyddiadau yn ogystal â chydweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid allanol.

Mae B-Fentrus hefyd yn cefnogi myfyrwyr a graddedigion sydd angen dechrau busnes eu hunain.

Enw cyswllt: Lowri Owen
Cyfeiriad ebost: Lowri.owen@bangor.ac.uk
Rhif ffôn: 01248 388424