Sefydliadau a Chanolfannau Ymchwil

Mae Sefydliadau a Chanolfannau Ymchwil yn rhan greiddiol o waith Prifysgol Bangor.  Mae'r Brifysgol yn annog sefydlu canolfannau ymchwil fel fframwaith ar gyfer hyrwyddo a hwyluso ymchwil a chyfleoedd dysgu ôl-radd rhyngddisgyblaethol.  Maent yn cynnig llwybr i'r Brifysgol gyrraedd ei amcanion strategol yng nghyd-destun ymchwil rhagorol, effaith a chynyddu incwm ymchwil.

Ceir mwy o wybodaeth ar y broses o sefydlu Sefydliadau a Chanolfannau Ymchwil ar http://www.bangor.ac.uk/reo/policies.php.en

Sefydliadau a Chanolfannau Ymchwil Cydweithrediadol

Mae'r Sefydliadau a Chanolfannau Ymchwil canlynol wedi'u lleoli ar draws nifer o Brifysgolion gyda phresenoldeb sylweddol ym Mhrifysgol Bangor:

Sefydliadau a Chanolfannau Ymchwil Prifysgol-gyfan

Mae'r Sefydliadau a Chanolfannau Ymchwil canlynol wedi'u lleoli'n bennaf neu'n llwyr ym Mhrifysgol Bangor ac yn gweithredu ar draws nifer o Ysgolion neu Golegau:

Sefydliadau a Chanolfannau Ymchwil a leolir o fewn Coleg neu Ysgol

Mae'r Sefydliadau a Chanolfannau Ymchwil canlynol wedi'u lleoli'n bennaf neu'n llwyr o fewn un Ysgol neu Goleg:

Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Coleg Busnes, y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas

Coleg Gwyddorau Iechyd a Ymddygiad

Coleg y Gwyddorau Naturiol

Cyn-Sefydliadau a Chyn-canolfannau Ymchwil

Nid yw'r Sefydliadau a Chanolfannau Ymchwil canlynol bellach yn weithredol.  Serch hynny, gellir canfod gwybodaeth am waith blaenorol ar y dolenni isod:

Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Coleg Busnes, y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas

Coleg Gwyddorau Iechyd a Ymddygiad