Santander Universities ym Mhrifysgol Bangor

Mae Santander wedi bod yn cefnogi prifysgolion ers 1996. Mae dros 970 o brifysgolion mewn 14 o wledydd yn awr yn rhan o’r rhwydwaith ‘Santander Universities’.

Ym Mhrydain, dechreuodd Santander Universities eu gweithgarwch yn 2007 ac ers hynny, maent wedi llofnodi cytundebau gyda 50 o brifysgolion. Maent wedi bod yn cydweithio gyda Phrifysgol Bangor ers Mawrth 2009. Drwy’r cytundeb hwn, maent yn rhoi cyllid ar gyfer ysgoloriaethau, grantiau symudedd, mannau busnes ar gyfer entrepreneuriaid i ddatblygu eu syniadau, a gwobrwyon i entrepreneuriaid.

Cangen ar y campws

Mae Santander hefyd wedi agor cangen ar y campws yng nghyntedd Llyfrgell Prif Adeilad y Celfyddydau. Gweler manylion y gangen yma neu cysylltwch â Rheolwr y Gangen, Diane Taylor drwy e-bostio: diane.taylor@santander.co.uk neu ffoniwch: 05511 487956 neu 07785 305 858