Manylion Cyswllt ar gyfer y Colegau

Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Ysgol Cyswllt GCB/Cysylltiadau
Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau Clare Brass, ext 2115 Geraint Ellis
Saesneg Clare Brass, ext 2115 Tomos Owen
Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg Clare Brass, ext 2115 Karen Pollock
Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg Clare Brass, ext 2115 June Luchjenbroers
Ieithoedd Modern Clare Brass, ext 2115 Eva Bru-Dominguez
Cerddoriaeth Katie Evans, est 2074 Owain Llwyd
Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol Clare Brass, ext 2115  
Cymraeg Mari Roberts, ext 8793 Angharad Price

Coleg Busnes, y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithasol

Ysgol Cyswllt GCB/Cysylltiadau
Busnes Clare Brass, ext 2115

Siwan Mitchelmore

Addysg

 

Addysg - Astudiaethau Plentyndod

 

Addysg - Dylunio Cynnyrch

Mari Roberts, ext 8793

Nesta Elliot / Gwyn Ellis

 

Nia Young

 

Dewi Rowlands

Y Gyfraith Clare Brass, ext 2115

Gwilym Owen /

Stephen Clear

Gwyddorau Cymdeithasol Mari Roberts, ext 8793 Sara Wheeler

Coleg y Gwyddorau Naturiol

Ysgol Cyswllt GCB/Cysylltiadau
Yr Amgylchedd, Gwyddorau Naturiol a Daearyddiaeth Clare Brass, ext 2115 Sian Pierce
Gwyddorau Biolegol Clare Brass, ext 2115 Henk Braig
Gwyddorau Eigion Clare Brass, ext 2115 Katrien Van Landeghem

Coleg y Gwyddorau Iechyd ac Amddygiad

Ysgol Cyswllt GCB/Cysylltiadau
Gwyddorau Gofal Iechyd Mari Roberts, ext 8793 Stephen Prydderch
Seicoleg Clare Brass, ext 2115

Helen Morgan

Gwyddorau Iechyd, Chwaraeon ac Ymarfer Clare Brass, ext 2115

Julian Owen

Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol

Ysgol Cyswllt GCB/Cysylltiadau
Cemeg Mari Roberts, est 8793

John Thomas

Cyfrifiadureg Mari Roberts, est 8793

Dave Perkins

Peirianneg Electronig Mari Roberts, est 8793

Iestyn Pierce

Rhestr o staff Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd.