Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Pwysigrwydd Cyflogadwyedd

Gyda nifer cynyddol y graddedigion a chystadleuaeth ffyrnig am swyddi, mae cyflogwyr yn chwilio am fwy na dim ond llwyddiant academaidd. Mae dangos sgiliau gweithle allweddol fel gwaith tîm, cyfathrebu a datrys problemau, yn awr yn ofynion hanfodol ar gyfer gwella cyflogadwyedd myfyriwr. Mae’r llywodraeth a myfyrwyr yn disgwyl i brifysgolion eu paratoi’n fwy penodol nag yn y gorffennol am eu gyrfa ar gyfer y dyfodol. Mae’r ‘agenda cyflogadwyedd’ felly o arwyddocâd hanfodol i unrhyw brifysgol flaenllaw, ac nid oes amheuaeth ei fod yn effeithio ar recriwtio myfyrwyr, dal gafael arnynt a boddhad myfyrwyr.

Ers 2012 mae pob prifysgol yn cynhyrchu Set o Wybodaeth Allweddol (KIS) ar gyfer pob cwrs mae’n ei gynnig, a fydd yn cynnwys amrywiaeth o ddangosyddion: Boddhad myfyrwyr, manylion dulliau addysgu, dysgu ac asesu, yn ogystal â data cyflogadwyedd a gwybodaeth cyfartaledd cyflog graddedigion.

Mae darpar-fyfyrwyr (a rhieni) yn pwyso a mesur eu rhagolygon cyflogaeth ar gyfer y dyfodol yn ofalus wrth ddewis graddau a phrifysgolion. Maent yn edrych ar ffynonellau a thablau cynghrair prifysgolion fel Unistats sy’n cyhoeddi data cyrchfannau graddedigion a’u cyflogau cychwynnol. Gyda chynnydd mewn ffioedd hyfforddi, bydd myfyrwyr yn edrych yn fwy gofalus am rywbeth yn ôl o’u buddsoddiad.

Mae’r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd a Gwobr Cyflogadwyedd Bangor yn cydweithio i ddatblygu a gwella sgiliau cyflogadwyedd ein myfyrwyr.