Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwybodaeth i Staff

  • Pwysigrwydd Cyflogadwyedd – Mae gwella cyflogadwyedd myfyrwyr yn hanfodol i gael swydd yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni. Mae'r gallu i ddangos sgiliau seiliedig ar waith yn hanfodol ar gyfer gwella cyflogaeth i raddedigion a chodi proffil y Brifysgol. Y dyddiau hyn mae cyflogwyr eisiau gweld mwy na llwyddiant academaidd, rhaid i raddedigion fod yn gyflogadwy!
  • Cefnogi’ch Ysgol – Mae’r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn darparu ystod eang o wasanaethau i fyfyrwyr. Cliciwch yma i ddarganfod pa wasanaethau sydd ar gael a sut y gallwch roi gwybod i’ch myfyrwyr sut i wneud y gorau o’r gwasanaeth.
  • Gwobr Cyflogadwyedd Bangor – Mae'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd wedi’i gynllunio i wella rhagolygon gyrfa uniongyrchol a thymor hwy myfyrwyr Prifysgol Bangor. Mae’r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn cynnig gweithdai rheoli gyrfa a datblygu sgiliau, wrth achredu gweithgareddau allgyrsiol nad ydynt efallai yn cael eu cydnabod yn ffurfiol o fewn y cwricwlwm academaidd.
  • Eich Cysylltiadau – Rhestrir yma cysylltiadau penodol ar gyfer pob ysgol a’r timau o fewn y Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd.
  • Cysylltiadau Defnyddiol – Dyma ddetholiad o wybodaeth yn ymwneud â chyflogadwyedd.