Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Mwy am y Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd

Yn unol ag enw da Bangor am ragoriaeth, mae'r Gwasanaeth wedi ymrwymo i wella cyflogadwyedd ein myfyrwyr a'n graddedigion. Mae hyn felly'n sicrhau eu bod yn cael yr elw gorau posib ar y buddsoddiad a wnnt yn eu datblygiad personol ac academaidd eu hunain.

Rydyn ni wedi ymrwymo, felly, i ddatblygu a meithrin cysylltiadau cryf a chynaliadwy gydag asiantaethau'n gysylltiedig busnesau a chyflogwyr cenedlaethol a rhanbarthol. Rydyn ni hefyd wedi sicrhau bod ein gwasanaethau i'r gymuned fusnes yn darparu cefnogaeth i'r amrywiaeth ehangaf o ofynion, o ddiwallu anghenion recriwtio asiantaethau cenedlaethol recriwtio graddedigion, i gefnogi Mentrau Bychain a Chanolig micro i dyfu a ffynnu drwy leoliadau project chymhorthdal.

Rydyn ni hefyd yn cydnabod bod pob cyflogwr yn cael budd o allu cael mynediad at fyfyrwyr a graddedigion medrus iawn a chydag ymwybyddiaeth o fusnes. Rydyn ni felly wedi datblygu amrywiaeth o raglenni datblygu sgiliau sy'n gweithio i ymdrin 'r mater hanfodol hwn.

Rydyn ni'n ymwybodol o'r rhan yr ydym yn ei chwarae o ran cefnogi strategaethau economaidd cenedlaethol a rhanbarthol. Mae'n bleser gennym fod yn un o'r ychydig Wasanaethau Gyrfaoedd Prifysgol i ymwneud yn ganolog o fewn eu sefydliadau datblygu a rheoli entrepreneuriaeth a menter myfyrwyr. Yn wir, mae ein Rhaglen Entrepreneuriaeth, Byddwch Fentrus, wedi derbyn cyllid gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i gyflwyno ei gweithgarwch cenedlaethol yn ymwneud 'r Gronfa Datblygu Gwybodaeth (KEF).

I gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau, cysylltwch ni ar 01248 382071 neu drwy targetconnect@bangor.ac.uk