Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bangor TARGETconnect: Eich helpu chi i recriwtio

Porth swyddi ar-lein i fyfyrwyr a graddedigion Prifysgol Bangor yw Bangor TARGETconnect sy’n eich galluogi i hysbysebu’r swyddi canlynol am ddim!

  • Gwaith rhan-amser / dros dro
  • Cyfleoedd addas i raddedigion
  • Lleoliadau / Interniaethau
  • Cyfleoedd i wirfoddoli

Caiff hysbysebion swyddi eu huwchlwytho’n awtomatig ar ein gwefan i’r holl fyfyrwyr a graddedigion eu gweld.

Yn ogystal â hysbysebu eich cyfleoedd gwaith, gallwn gynnig cyngor ar eich anghenion recriwtio, cyfraith cyflogaeth gyfredol a gallwn ddarparu ystafelloedd lle gallwch gynnal cyfweliadau neu ddiwrnod recriwtio. Hefyd gallwn arddangos posteri a chylchredeg hysbysebion i ysgolion academaidd perthnasol os ydych yn dymuno targedu setiau sgiliau penodol.

Rydym hefyd yn cynnal Ffair Swyddi flynyddol yn yr hydref ac yn trefnu cyflwyniadau rheolaidd gan gyflogwyr a diwrnodau recriwtio trwy gydol y flwyddyn academaidd.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am unrhyw un o’r gwasanaethau a gynigir, cysylltwch â’n tîm a byddant wrth eu bodd yn eich helpu – Ffôn: 01248 382071 neu Ebost: targetconnect@bangor.ac.uk

Hysbysebu eich Swyddi

Unwaith byddwch wedi cofrestru gyda ni gallwch uwchlwytho eich swyddi ar-lein ac ychwanegu swyddi newydd unrhyw bryd. Rhaid cymeradwyo pob swydd i wneud yn siŵr ei bod yn cydymffurfio â’n polisi hysbysebu.

Pwyntiau i’w nodi cyn i chi ddechrau:

  • Dim ond unwaith y gellir defnyddio cyfeiriad e-bost i gofrestru ac mae’n bwysig bod y broses gofrestru yn cael ei chwblhau mewn un sesiwn. Cewch gyfnod o 25 munud i gofrestru.
  • Ar ôl i chi gofrestru a theipio manylion y swydd bydd yn cyrraedd ein blwch derbyn; byddwn yn edrych drosti cyn ei gwneud yn ‘fyw’.
  • Pan fydd y swydd yn fyw byddwch yn gallu mewngofnodi i weld, diwygio neu ddileu yn ôl yr angen.
  • Bydd darpar-ymgeiswyr yn gwneud cais uniongyrchol i chi.
  • Bydd defnyddwyr sydd wedi cofrestru diddordeb yn y math o waith yr ydych yn ei hysbysebu yn derbyn hysbysiadau am swyddi perthnasol trwy e-bost ar yr un diwrnod ag y bydd y swydd yn mynd yn fyw ar ein system.

Er mwyn gwneud yn siŵr bod eich swydd yn cyd-fynd â’n Polisi Hysbysebu Swyddi a wnewch chi ddarllen a derbyn ein telerau a’n hamodau.