Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

B-Fentrus

Amcan B-Fentrus yw helpu myfyrwyr a graddedigion i fod yn fwy mentrus p'run a ydynt eisiau bod yn hunangyflogedig, yn ymgynghorwyr ar eu liwt eu hunain neu mewn gwaith rheolaidd.

Mae B-Fentrus yn cynorthwyo myfyrwyr a graddedigion i ddatblygu eu sgiliau entrepreneuraidd trwy weithdai, mentora gan weithwyr proffesiynol profiadol a cystadlaethau menter. Rydym yn cysylltu myfyrwyr a graddedigion efo modelau rol mentrus trwy Syniadau Mawr Cymru, menter sy'n cael ei gyllido gan Llywodraeth Cymru i ysbrydoli menter mewn pobl ifanc yng Nghymru.

Sut i gymeryd rhan?

Efallai fod ganndo chi y sgiliau i fod yn fentor eich hunain?

Os ydych chi wedi cychwyn eich busnes eich hunain, ac eisiau rhannu eich profiadau efo'n myfyrwyr a graddedigion, cysylltwch efo ni. Rydym o hyd yn chwilio allan am fodelau rol newydd i anfon ymlaen i Synaiadu Mawr Cymru ac i fod yn rhan o'r rhwydwaith ar deaws Cymru.

Os hoffech chi noddi gystadleuaeth fenter mi fasa ni wrth ein bodd i chi gysylltu efo ni.

Am fwy o wybodaeth am B-Fentrus cysylltwch efo Lowri Owen ar 01248 388424 neu ebostiwch lowri.owen@bangor.ac.uk