Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Holwch ni

Hoffwn glywed gennych, felly cwblhewch y ffurflen isod os oes gennych ymholiad.

Enw eich Sefydliad

Enw Cyswllt

Rhif Ffôn

Eich Cyfeiriad E-bost

Pennawd Pwnc

Neges (nodwch eich cyfeiriad a'ch rhif ffôn os hoffech i ni gysylltu'n ôl â chi os gwelwch yn dda): :

Os ydych yn cael trafferth i anfon eich ymholiad, ffoniwch 01248 382071 neu e-bostio: targetconnect@bangor.ac.uk