Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cefnogi Cyflogwyr

Rydym yn rhoi cefnogaeth i gyflogwyr trwy'r gwahanol raglenni a chynlluniau a gynhelir gan y Gwasanaeth. Mae'r Brifysgol ei hun yn gartref i lawer o ganolfannau bywiog ac arloesol o arbenigedd academaidd a masnachol, sy'n darparu cefnogaeth ar gyfer recriwtio arbenigol yn ogystal ag ar gyfer ymchwil ac arloesi ym maes busnes.

I gael manylion pellach am y canolfannau hyn dilynwch y linc yma:

Darparu Gwasanaethau i Fusnesau

Rydym hefyd yn darparu cyfleusterau cyfweld ar y campws - ni chodir tâl am y gwasanaeth hwn fel rheol. Gallwn drefnu lleoliad addas, cyhoeddusrwydd a lletygarwch os oes angen.

Os ydych eisiau gwybodaeth am ein gwasanaethau eraill i gyflogwyr, megis trefnu cyflwyniadau neu hysbysebu swyddi gwag dilynwch y cysylltiadau, neu cysylltwch â ni ar:

01248-382071, neu e-bost: targetconnect@bangor.ac.uk