Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Safbwynt Cyflogwyr - Rhoi Sgyrsiau neu Gyflwyniadau

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu Sgwrs gan gyflogwr neu hoffech chi roi cyflwyniad i fyfyrwyr o Adran neu Ysgol benodol?

Beth allwn ni ei wneud:

  • Gellir cynnal sgyrsiau, cyflwyniadau a sesiynau sgiliau gan gyflogwyr. Fe wnawn ni'r trefniadau ar eich rhan.
  • Os hoffech dargedu myfyrwyr o Adran neu Ysgol benodol, h.y. os ydych yn gwmni o Gyfreithwyr sydd eisiau targedu myfyrwyr Y Gyfraith, neu dargedu disgyblaethau gradd penodol, gallwn drefnu hyn ar eich cyfer.

Unwaith rydych wedi penderfynu ar yr Ysgol neu Adran ac ⁄ neu Ddisgyblaeth Gradd rydych eisiau ei thargedu, y cwbl y mae angen i chi ei wneud yw rhoi amser a dyddiad eich cyflwyniad neu sgwrs i ni ac fe wnawn ni'r gweddill ...

I gael manylion pellach ar sut i drefnu sgwrs neu gyflwyniad gan gyflogwr, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, cysylltwch â ni ar 01248 382071 / gyrfaoedd@bangor.ac.uk.