Cylchlythyrau

Astudiaeth Achos GO Wales

GO Wales: Cyflawni trwy Brofiad Gwaith Dyma fenter newydd, ac un sy'n amlwg wahanol i brojectau blaenorol GO Wales. Wedi ei hariannu gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd, mae'n cefnogi myfyrwyr o dan 25 oed sy'n wynebu rhwystrau i sicrhau profiad gwaith addas

Mae’r rhaglen yn cael ei chyflwyno gan holl brifysgolion Cymru ac mae'n anelu at gynorthwyo myfyrwyr i ddatblygu a mireinio eu sgiliau cyflogadwyedd drwy brofiad gwaith hyblyg, wedi ei deilwra'n arbennig. 

Sut ellwch chi helpu?

Drwy gymryd rhan yn y Rhaglen, cewch y cyfle i wneud y canlynol:

  • Arddangos eich cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol a'ch parodrwydd i greu cymdeithas decach.  
  • Rhoi sylw i'ch busnes neu'ch proffesiwn
  • Elwa ar syniadau newydd a safbwyntiau arloesol
  • Adnabod talent ac efallai cael project byr wedi ei wneud

Gallwn weithio gyda phob math o gyflogwyr yng Nghymru ac felly os hoffech gefnogi myfyriwr drwy gartrefu Cysgodi gwaith, Blasu Gwaith neu Leoliad Gwaith bydd ein Hymgynghorwyr Project yn hapus i siarad gyda chi am y dewisiadau sydd ar gael i'ch cwmni neu'ch sefydliad chi.

Os yw'n olwg anffurfiol ar swydd neu ryw brofiad ymarferol fe hoffem ni glywed gennych!

Mae ein Hymgynghorwyr Project yn gweithio gyda'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd a gellir cysylltu â hwy fel a ganlyn:

01248 388426  E-bost gowales@bangor.ac.uk  neu Ewch i www.gowales.co.uk am ragor o wybodaeth am y rhaglen

Mae GO Wales: Cyflawni trwy Brofiad Gwaith yn rhaglen wedi'i hariannu gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd ac yn cael ei gweithredu gan y Prifysgolion yng Nghymru