Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cylchlythyrau

Astudiaeth Achos GO Wales

Mae rhaglen GO Wales: Cyflawni drwy brofiad gwaith yn gweithio gyda sefydliadau lleol i drefnu cyfleoedd profiad gwaith hyblyg i fyfyrwyr ifanc.

Trwy ddarparu lleoliad gallwch wneud y canlynol:

  • Meithrin a datblygu sgiliau.
  • Meithrin gweithlu mwy amrywiol.
  • Adnabod dawn.
  • Cael budd o syniadau newydd.
  • Paratoi myfyrwyr am waith yn eich sector.
  • Cwblhau project neu wneud ychydig o ymchwil.
  • Helpu myfyriwr i benderfynu ar lwybr gyrfa yn y dyfodol.

Beth rydym yn ei wneud

Rydym yn cefnogi myfyrwyr sy’n wynebu rhwystrau i sicrhau profiad gwaith oherwydd cyflwr iechyd, rhwystrau ariannol, cyfrifoldebau gofalu neu ffactorau eraill. Mae lleoliadau fel rheol yn amrywio o brofiad cysgodi neu arsylwi 1-3 diwrnod i hyd at 20 niwrnod o sesiynau blasu gwaith di-dâl. Fodd bynnag, nid oes amserlen sefydlog gan fod pob cyfle wedi’i addasu i gyd-fynd ag anghenion pob myfyriwr a’r sefydliad sy’n cynnig y lleoliad.

Cefnogaeth i chi

Mae gan sefydliadau gefnogaeth cynghorydd prifysgol i helpu gyda phob cam o’r broses. Nid oes cyfyngiad ar faint o gyfleoedd y gallwch eu cynnig. Os ydych chi’n teimlo bod hyn yn rhywbeth y gallech chi a’ch cydweithwyr ei gefnogi, yna byddem yn croesawu’r cyfle i gwrdd â chi.

Os yw'n olwg anffurfiol ar swydd neu ryw brofiad ymarferol fe hoffem ni glywed gennych!

Mae ein Hymgynghorwyr Project yn gweithio gyda'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd a gellir cysylltu â hwy fel a ganlyn:

01248 382578  E-bost gowales@bangor.ac.uk  neu Ewch i www.gowales.co.uk am ragor o wybodaeth am y rhaglen.

Mae GO Wales: Cyflawni trwy Brofiad Gwaith yn rhaglen wedi'i hariannu gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd ac yn cael ei gweithredu gan y Prifysgolion yng Nghymru