Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cefnogi Cyflogwyr

Mae’r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd wedi ymrwymo i roi cefnogaeth i’r holl sefydliadau er mwyn eu cynorthwyo i recriwtio myfyrwyr, graddedigion ac ôl-raddedigion.

Rydym yn darparu gwasanaeth proffesiynol a fydd yn eich helpu i nodi’ch anghenion recriwtio, hyrwyddo’ch cwmni neu helpu i ddatblygu’ch busnes drwy weithio mewn partneriaeth â meysydd eraill yn y Brifysgol a’r gymuned leol.

Ar hyn o bryd mae ein timau'n gweithio o bell oherwydd mesurau diogelwch Coronafirws - fodd bynnag, gallwn eich sicrhau bod ein hadnoddau a'n gwasanaethau'n parhau i fod ar gael yn ystod yr amser heriol hwn.

P'un a oes gennych swydd ran-amser neu lawn-amser, profiad gwaith neu gyfleoedd blasu gwaith, interniaethau, lleoliadau i israddedigion, graddedigion neu ôl-raddedigion, gallwch hysbysebu swyddi gwag yn rhad ac am ddim trwy ganolfan gyflogaeth y Brifysgol, Bangor TARGETconnect.

Cysylltwch â ni trwy e-bost: targetconnect@bangor.ac.uk i drafod sut y gallwn gydweithio, ac ar gyfer unrhyw ymholiadau cyffredinol. Edrychwn ymlaen at glywed gennych.