Cefnogi Cyflogwyr

Mae’r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd wedi ymrwymo i ddarparu cymorth i bob sefydliad i’w cynorthwyo i recriwtio myfyrwyr, graddedigion ac ôl-raddedigion.

  • Gwybodaeth am y Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd – Crynodeb byr o’r gwasanaeth.
  • Gwobr Cyflogadwyedd Bangor – Mae’r wobr hon yn cydnabod y sgiliau a enillwyd gan fyfyriwr drwy weithgareddau allgyrsiol. Nod y GCB yw helpu myfyrwyr i adnabod eu sgiliau eu hunain a sut y gellir eu trosglwyddo i’r gweithle.
  • Hysbysebu Swydd Wag – P’un a oes gennych cyfleoedd rhan neu llawn amser, cyfleoedd profiad neu blasu gwaith, lleoliad ar gyfer israddedigion, graddedigion neu ôl-raddedigion, gallwch hysbysebu am ddim drwy Biwro Cyflogaeth y Brifysgol, Bangor TARGETconnect.
  • B-Enterprising – Nod y prosiect yw helpu myfyrwyr a graddedigion i fod yn fwy mentrus. Mae gweithio’n agos gyda chyflogwyr yng Ngogledd Cymru yn ein galluogi i gefnogi anghenion cyflogaeth.
  • GO Wales Cyflawni trwy Brofiad Gwaith - Dyma fenter newydd, ac un sy'n amlwg wahanol i brojectau blaenorol GO Wales. Wedi ei hariannu gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd, mae'n cefnogi myfyrwyr o dan 25 oed sy'n wynebu rhwystrau i sicrhau profiad gwaith addas

  • Safbwynt Cyflogwyr – Rhoi sgyrsiau neu gyflwyniadau – Yn aml nid oes gan myfyrwyr llawer o ddealltwriaeth o anghenion cyflogwyr cyn gadael y Brifysgol. Drwy roi sgyrsiau neu gyflwyniadau gallwch o bosibl llunio unigolyn sy'n addas i anghenion eich busnes.
  • Codi Eich Proffil o fewn y Brifysgol – Mae llawer o gyfleoedd i godi eich proffil. Dyma rhai awgrymiadau.
  • Cefnogi Cyflogwyr – Mae'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn cynnal amrywiaeth o raglenni a mentrau ar gyfer cyflogwyr. Gallwn gynnig datblygiad proffesiynol parhaus a chymorth busnes drwy sicrhau arian i redeg y rhaglenni hyn.
  • Cyflwynwch Ymholiad – Os oes gennych ymholiad, cysylltwch â ni yma.

Beth bynnag eich anghenion busnes rydym yn hyderus y byddwn yn darparu gwasanaeth proffesiynol a fydd yn eich helpu i gyflawni eich anghenion recriwtio, hyrwyddo eich cwmni neu helpu i ddatblygu eich busnes trwy weithio mewn partneriaeth ag adrannau eraill y Brifysgol a’r gymuned leol.