Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Codi Proffil

  • Hoffech chi noddi cyhoeddiadau i fyfyrwyr sy'n cael eu cynhyrchu'n rheolaidd?
  • Hoffech chi roi sgwrs neu gyflwyniad gan gyflogwr neu gynnal sesiwn sgiliau? Hoffem drefnu mwy o sesiynau sgiliau dan arweiniad cyflogwyr mewn meysydd fel datrys problemau, gweithio mewn tîm a sut i wneud yn dda mewn cyfweliadau.
  • Oes gennych chi ddiddordeb mewn datblygu cysylltiadau ag Adrannau yn y Brifysgol?
  • Os ydych yn recriwtio athrawon dan hyfforddiant gellwch ddod i'r Ffair Ddysgu flynyddol a gynhelir fel rheol yn Ionawr⁄dechrau Chwefror ar gampws Safle'r Normal.
  • Ellwch chi ddarparu lleoliadau a sesiynau blasu gwaith i'n myfyrwyr?
  • Hoffech chi anfon gwybodaeth ⁄ taflenni i ni eu harddangos yn ein Canolfan Gwybodaeth Gyrfaoedd - gallwn ddosbarthu eich llenyddiaeth drwy'r Brifysgol hefyd.

I gael mwy o wybodaeth ar sut y gellwch gael mwy o gyhoeddusrwydd, neu i drefnu un o'r gweithgareddau a nodwyd, cysylltwch â'r tîm gweinyddu ar 01248 382071 neu e-bostiwch: careers@bangor.ac.uk