Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion: Ebrill 2012

Ysgoloriaeth PhD ym maes Geocemeg a Phrosesau Dalgylch Afonol (Cyfwng Cymraeg)

Mae Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth, Prifysgol Bangor yn cynnig Ysgoloriaeth PhD ym maes geocemeg a phrosesau dalgylch afonol. Fe fydd y prosiect yn gweithio gyda’r sector ddiwydiannol, cyrff rheoli dŵr a’r gymuned leol i adnabod ffynhonnell a natur llygredd cemegol mewn dalgylch afonol ôl-ddiwydiannol yng Ngogledd Cymru ac i ddatblygu technolegau ar gyfer gwella ansawdd dŵr yn y mannau hynny.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ebrill 2012

Argraffiad 2012 o'r Cylchgrawn EUROGRADUATE

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ebrill 2012

Ymweliad i Universidad de Cádiz, Spain

Dyddiad cyhoeddi: 13 Ebrill 2012