Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion: Ionawr 2014

CYFLE GOGLEDD CYMRU - sut y gall ehangu'r sector ynni yng ngogledd-orllewin Cymru fod o fantais i CHI

Gellwch CHI gyfrannu at ehangu posibl y sector ynni yng ngogledd orllewin Cymru, a manteisio o hynny.
 
Mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gynnal digwyddiad ar gyfer myfyrwyr STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg), a hynny brynhawn Mercher, 19 Chwefror. Cynhelir y digwyddiad ar y Campws.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ionawr 2014

Lansio Rhaglen Hyfforddi Ddoethurol Envision

Partneriaeth Hyfforddi Doethurol yw 'Envision', a gyllidir gan NERC ac sydd dan arweiniad grŵp tra llwyddiannus o sefydliadau ymchwil yn y Deyrnas Unedig. Bydd yn recriwtio 60 o fyfyrwyr PhD (12 bob blwyddyn am y pum mlynedd nesaf - yn dechrau ym mis Ionawr 2014).

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ionawr 2014