Newyddion: Mai 2016

Dathlu Cyflogadwyedd Myfyrwyr Prifysgol Bangor

Cynhaliwyd y Dathliad Cyflogadwyedd blynyddol yn Neuadd Reichel yn ddiweddar i longyfarch myfyrwyr Prifysgol Bangor sydd wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau i wella eu cyflogadwyedd ac wedi arddangos ymrwymiad arbennig i ddatblygu’n broffesiynol.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2016

Ysgoloriaethau Menter Prifysgolion Santander yn cael eu dyfarnu i fyfyrwyr Prifysgol Bangor

Mewn achlysur diweddar i ddathlu cyflogadwyedd, a drefnwyd gan y tîm datblygu cyflogadwyedd yn y Brifysgol, fe wnaeth darpar entrepreneuriaid ym Mhrifysgol Bangor dderbyn Ysgoloriaethau Rhagoriaeth mewn Menter Prifysgolion Santander.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2016

Ffair Recriwtio Graddedigion 2016

Ffair Recriwtio Graddedigion 2016    

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mai 2016

Lolfa Cyflogadwyedd

Lolfa Cyflogadwyedd

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mai 2016