Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion: Mawrth 2017

Yn y flwyddyn olaf/ dilyn cwrs Meistr? Chwilio am eich swydd raddedig, leoliad gwaith, neu i rwydweithio?

Yn y flwyddyn olaf/ dilyn cwrs Meistr? Chwilio am eich swydd raddedig, leoliad gwaith, neu i rwydweithio?

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mawrth 2017

Tri i gystadlu ar ran y Brifysgol mewn cystadleuaeth entrepreneuriaeth

Mae tri myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi cael eu dewis i gynrychioli’r Brifysgol ar gyfer rownd ranbarthol cystadleuaeth Entrepreneuriaeth Prifysgolion Santander.

Yn dilyn cystadlu yn erbyn dros 30 o geisiadau eraill i gyrraedd y  rhestr fer o chwe phroject entrepreneuraidd, gwobrwywyd Ned Hartfiel, sydd newydd dderbyn gradd PhD, a myfyrwyr gradd Meistr mewn Seicoleg, Alex Bailey a Daniel Pascoe gyda siec gwerth £200 at eu ceisiadau. Byddant hefyd yn gymwys i dderbyn cefnogaeth busnes trwy raglen B-Fentrus Adran Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2017

Ffair Swyddi Cymraeg

Mae’r Ffair Swyddi Cymraeg yn gyfle i gyfarfod cyflogwyr o amryw o sectorau sy’n ystyried sgiliau Cymraeg yn bwysig yn y gweithle. 

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2017