Newyddion: Hydref 2017

Cynllun Datblygiad Personol i Fyfyrwyr Ôl-raddedig

Cynllun Datblygiad Personol i Fyfyrwyr Ôl-raddedig

Dyddiad cyhoeddi: 31 Hydref 2017

Entrepreneur ifanc o Fangor yn credu bod digon o bysgod yn y môr

Mae myfyriwr 20 oed o Brifysgol Bangor yn defnyddio ei angerdd dros fioleg y môr i wireddu ei uchelgais o ddod y cyflenwyr ar lein mwyaf o rywiogaethau o bysgod byw yng ngwledydd Prydain.  

Bydd Sam Hamill, sydd ar ei drydedd flwyddyn o astudio Bioleg y Môr, yn lansio ei Big on Fish fis Tachwedd, siop ar lein ac ar y stryd yn gwerthu offer acwariwm ac yn cadw mwy na 1100 o rywogaethau o bysgod egsotig a chwrel.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Hydref 2017

Mae ceisiadau i gael stondin yn y Farchnad Nadolig Myfyrwyr yn agored!

Applications for stalls at the Student Christmas Market are now open!

Dyddiad cyhoeddi: 27 Hydref 2017

Amser meddwl am brofiad gwaith!

Amser meddwl am brofiad gwaith!

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2017