Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion: Hydref 2018

Y Farchnad Nadolig Myfyrwyr 2018

Student Christmas Market 2018

Dyddiad cyhoeddi: 31 Hydref 2018

Cynllun Interniaeth Israddedig

Cynllun Interniaeth Israddedig

Dyddiad cyhoeddi: 29 Hydref 2018

Cynllun Datblygiad Personol i Fyfyrwyr Ôl-raddedig

Cynllun Datblygiad Personol i Fyfyrwyr Ôl-raddedig

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2018

GCB a’r HEAR

GCB a’r HEAR

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2018

Gweithdai i ddatblygu eich medrau cyflogadwyedd

Gweithdai i ddatblygu eich medrau cyflogadwyedd 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Hydref 2018

Ffair Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2018

Myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn cyrraedd rownd gynderfynol cystadleuaeth busnes cenedlaethol

Mae myfyrwraig coedwigaeth o Brifysgol Bangor wedi cyrraedd rownd gynderfynol cystadleuaeth busnes cenedlaethol a gynhelir gan elusen sy'n cefnogi entrepreneuriaid sy'n fyfyrwyr neu'n raddedigion. Mae Jemima Letts, 21, wedi cyrraedd y rhestr fer yng nghategori Effaith Cymdeithasol Tata am ei busnes Tree Sparks, menter gymdeithasol sy’n bwriadu cychwyn trafodaeth ymhlith pobl ifanc 15-19 oed am ymwybyddiaeth amgylcheddol, yn ogystal ag amlygu bod swyddi o fewn y sector amgylcheddol yn ddichonadwy i bobl ifanc.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2018

Tree Sparks yn mynd o nerth i nerth

Mae cwmni eco-ymwybyddiaeth a sefydlwyd gan fyfyrwraig yn dilyn cyfnod o waeledd wedi derbyn sêl bendith gan rwydwaith busnes dylanwadol.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Hydref 2018