A all eich syniad busnes fod yn werth rhan o £44,000?

Mae Gwobrau Entrepreneuraidd Santander yn agored yn awr i geisiadau ac mae'n rhoi'r cyfle i fyfyrwyr a graddedigion Prifysgol Bangor sydd â syniad am fusnes neu newydd ddechrau busnes  ennill gwobrau ariannol mawr a chyfleoedd da i farchnata.

Pwy all wneud cais?
Mae'r gwobrau yn agored i fyfyrwyr isradd ac ôl-radd presennol Prifysgol Bangor a chyn fyfyrwyr y brifysgol a raddiodd yn y ddwy flynedd ddiwethaf.   Gallwch gystadlu fel unigolion neu fel grwpiau.

Gwobrau
Gwobr israddedigion: Gwobr gyntaf - £5,000 Ail wobr - £3,000 Trydedd wobr - £1,000
Gwobr ôl-raddedigion: Gwobr gyntaf - £20,000  Ail wobr - £10,000 Trydedd wobr - £5,000

Cynigir gwobrau ariannol ychwanegol i'r ddau orau o Fangor yn y rowndiau terfynol i fyfyrwyr israddedig ac ôl-radd a bydd y syniadau buddugol yn mynd ymlaen i'r gystadleuaeth genedlaethol.

Cynhelir y rownd derfynol ym Mangor ar 19 Mawrth rhwng 4-6yp  

Sut i gymryd rhan:
Llenwch y ffurflen gais fer hon ar-lein erbyn 10yb, 12 Mawrth 2014:
https://www.surveymonkey.com/s/Santander2014

Gall y rhai sy'n cystadlu ennill hyd at 40 o bwyntiau Gwobr Cyflogadwyedd Bangor. 5 am wneud cais, 15 am gyflwyno'r syniad yn y rownd derfynol ym Mangor ac 20 am ysgrifennu cynllun busnes (bydd ei angen ar gyfer y gystadleuaeth genedlaethol a rhoddir cymorth gyda hwn)

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â’r Tîm B-Fentrus yn y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd, Neuadd Rathbone.
E-bost: b-enterprising@bangor.ac.uk                              Ffon: 01248 388424

Dyddiad cyhoeddi: 18 Chwefror 2014