Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Academi'r Gweithwyr Llawrydd GO Wales

Ydych chi am weithio'n lawrydd? Gall GO Wales eich helpu chi i wneud y cychwyn gorau i'ch gyrfa fel gweithiwr lawrydd.

Lleoliad: Prifysgol Bangor
Dyddiad Dechrau: 3 Medi 2012
DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU: 17 AWST 2012

Mae Academi Gweithwyr Llawrydd GO Wales yn rhaglen 5 diwrnod AM DDIM a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop.

Cynlluniwyd y rhaglen unigryw hon i helpu gweithwyr llawrydd i ddatblygu’r sgiliau, gwybodaeth a’r hyder sydd eu hangen arnynt i symud eu syniadau busnes ymlaen.

Ar ôl iddynt orffen, caiff y rhai sy’n cymryd rhan gymhwyster Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) Lefel 3, a gydnabyddir yn rhyngwladol, ‘Cychwyn ar eich Menter’.

I wneud cais ewch i:
www.gowales.co.uk

Dewch o hyd i GO Wales ar Facebook www.facebook.com/gowalesbangoruni
Dilynwch GO Wales ar Twitter www.twitter.com/gowalesbangor

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2012