Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Amser meddwl am brofiad gwaith!

Ddim yn siŵr lle i ddechrau? Angen cefnogaeth?

Os ydych yn 24 oed neu'n iau, mae’n bosib mai ein project newydd yw'r ateb!

Nod GO Wales: Cyflawni trwy Brofiad Gwaith yw helpu myfyrwyr a fyddai'n cael budd o amserlen fwy hyblyg neu amgylchedd gwaith cefnogol i oresgyn rhwystrau y gallent eu hwynebu wrth geisio sicrhau profiad gwaith perthnasol i'w gyrfa.

Mae cynghorwyr GO Wales, yn y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd, yn gallu gweithio gyda chi a chyflogwyr lleol i drefnu profiad gwaith wedi'i deilwra at eich anghenion a chynyddu eich siawns o gael swydd addas i raddedigion ar ôl gadael y brifysgol.

Mae GO Wales:  Cyflawni trwy Brofiad Gwaith yn rhaglen wedi'i chyllido gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd ac yn cael ei gweithredu gan brifysgolion yng Nghymru

I weld a allech fod yn gymwys, ewch i:
Fy Hwb Cyflogadwyedd – GO Wales

 

 

 

 

 


Dyddiad cyhoeddi: 1 Mai 2018