Caffi Gyrfaoedd Gwyddoniaeth

Oes angen arweiniad arnoch yn eich llwybr gyrfa? Pwy gwell i ofyn iddynt na rhywun sydd wedi astudio eich cwrs ym Mangor?

Dewch i’n Caffi Gyrfaoedd Gwyddoniaeth ar Fawrth 5, 12-2pm i glywed gan gyn-fyfyrwyr o’r Ysgol Gwyddorau Biolegol ynghylch sut mae eu gyrfaoedd wedi datblygu rhwng Bangor a’u swyddi presennol.

Dyma’ch cyfle i ofyn cwestiynau am yrfaoedd a recriwtio i’r bobl sydd wedi bod yn eich sefyllfa chi ac sydd wedi mynd yn eu blaen i lwyddo a chael swyddi mewn gwahanol ddiwydiannau.

Bydd y Gwasanaeth Gyrfaoedd wrth law hefyd i ateb unrhyw gwestiynau a chynnig cyngor ar CV a bydd lluniaeth ar gael.

Ychydig o le sydd a’r cyntaf i'r felin fydd hi. I gofrestru ar gyfer y digwyddiad, cliciwch yma http://bit.ly/w5T2jB

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’r Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd ar 01248 382071 neu Bethan Perkins ar 01248 388332


Cofiwch i ddilyn ni ar Facebook a Twitter i dderbyn y newyddion diweddaraf am Yrfaoedd!

Dyddiad cyhoeddi: 17 Chwefror 2012