Canllawiau a Chwisiau Sgiliau Astudio Ar-lein

Mae canllawiau ar-lein, cwis llên-ladrad, ac adnoddau rhyngweithiol Sgiliau Astudio ar gael ar ein gwefan i'ch helpu i gael y budd mwyaf posib o'ch astudiaethau.

Gallwch edrych ar y pynciau canlynol yn ein canllawiau ar-lein:

  • Astudio ac Arholiadau
  • Ysgrifennu academaidd
  • Mathemateg ac ystadegau
  • Cyflwyniadau
  • Darllen ac ymchwil
  • Cyfeirnodi a llên-ladrad
  • Defnyddio Microsoft Office

ar unrhyw adeg yn ystod y dydd neu'r nos trwy gydol y flwyddyn i gael cyngor cyflym.

Os nad ydych yn siŵr sut i osgoi llên-ladrad a defnyddio'ch deunydd ffynhonnell yn effeithiol yn eich aseiniadau, gallwch roi cynnig ar y cwis llên-ladrad .

Ydych chi'n poeni am arholiadau ac adolygu? Rhowch gynnig ar ein tiwtorial rhyngweithiol newydd am ddulliau adolygu ar gyfer arholiadau.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 11 Tachwedd 2019