Canolfan Sgiliau Astudio: Cyfeirio myfyrwyr

Gellir cyfeirio myfyrwyr i’r Ganolfan Sgiliau Astudio i gael cyngor cyfrinachol am ysgrifennu, sgiliau astudio, a rhifedd/ystadegau trwy raglen diwtorial un i un y Ganolfan. I gyfeirio myfyriwr, cwblhewch ein ffurflen gyfeirio ar-lein.

Unwaith bydd myfyriwr wedi ei gyfeirio byddwn wedyn yn cysylltu â nhw i drefnu apwyntiad. Fel rheol caiff apwyntiadau eu trefnu a’u mynychu o fewn saith diwrnod ar ôl cyfeirio. Os bydd y myfyriwr yn dod i’r apwyntiad, byddwn yn gofyn am eu caniatâd i anfon neges atoch i ddweud eu bod wedi bod yn bresennol. Os na fyddwch wedi clywed dim byd gennym o fewn tair wythnos, byddai’n well i chi gysylltu â’r myfyriwr.

Mae’r Ganolfan yn cynnal gweithdai ysgrifennu a sgiliau generig trwy gydol y flwyddyn academaidd, a nawr gall myfyrwyr archebu eu lle ar-lein ar ein rhaglen Semester Un. Yn ogystal â hyn, rydym wedi datblygu adnodd rhyngweithiol a gynlluniwyd yn ddiweddar i helpu myfyrwyr i osgoi llên-ladrata, a gellir gweld yr adnodd hwn, ynghyd ag adnoddau eraill, ar ein gwefan. Mae ein gwasanaeth apwyntiadau a galw heibio mathemateg ac ystadegau yn ailddechrau’n llawn o Fedi 23ain.

Rydym yn cydweithio’n agos â staff academaidd i integreiddio darpariaeth sgiliau o fewn y cwricwlwm is-raddedig ac ôl-raddedig (lefel meistr), ac wedi cwblhau astudiaeth beilot yn ddiweddar sy’n dangos sut mae’r gwaith hwn yn cyfrannu at gyrhaeddiad uwch. Os hoffech chi archwilio sut y gallai’r Ganolfan gefnogi eich myfyrwyr chi, mae croeso i chi gysylltu ag aelod o’n tîm.

 

 

 

 

 

 

 

 


Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2019