Canolfan Sgiliau Astudio ‒ Gweithdai i ddod

Mae ein gweithdai’n rhoi cyfle i ddatblygu sgiliau academaidd craidd a chanolbwyntio ar agweddau penodol ar ymarfer academaidd megis: deall gofynion tasg; rheoli amser a thasg; darllen a chymryd nodiadau; y broses ysgrifennu; traethodau hir; cyflwyniadau; paratoi ar gyfer arholiadau a’u sefyll. Mae manylion gweithdai i ddod a ffurflen gofrestru i’w cael isod.

www.bangor.ac.uk/studyskills/workshops/rhaglen


Dyddiad cyhoeddi: 16 Tachwedd 2018