Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cynllun Interniaeth Israddedig

Annwyl gydweithiwr,

Nodyn i’ch atgoffa mai’r dyddiad cau ar gyfer cynigion i’r Cynllun Interniaeth Israddedig ydi 5yp, Dydd Gwener, Tachwedd 2il.

Mae gwybodaeth bellach am y cynllun, yn ogystal a’r canllawiau a’r ffurflen gais ar gael yma:
https://my.bangor.ac.uk/content/employability-info/internstaff.php.cy

Mae croeso i chi gysylltu a mi yn uniongyrchol os hoffech drafod y cyfle ymhellach.

Cofion gorau,

David

David Pritchard
cyflogadwyedd@bangor.ac.uk
01248 388427. 

Dyddiad cyhoeddi: 29 Hydref 2018